Euro Accident i Almedalen
  • uid=jeaben2,cn=users,o=euroaccident.com
  • Jeanette Bengtsson
  • Euro Accident i Almedalen

Euro Accident på Chefs scen i Almedalen 2019

Tisdag den 2 juli pratar Euro Accident från tidningen Chefs scen. Ämnet är hur chefer kan rusta sig för att hantera medarbetare som är på väg in i ett missbruk. Kom och lyssna eller passa på att träffa oss, om du också är där!

Seminarium: Skön festprisse eller farligt riskbruk – hur kan du som chef tyda signalerna?
Dag: 2/7 2019, 14:15–15:00
Plats: Korsgatan 24 i Visby, Gotland
Arrangör: Euro Accident + Chef
Kontaktperson: Mathilda Söderlind, kommunikationsansvarig Euro Accident. Telefon 08-545 074 39

start portlet menu bar

Skön festprisse eller farligt riskbruk – hur kan du som chef tyda signalerna?

Display portlet menu
end portlet menu bar

Skön festprisse eller farligt riskbruk – hur kan du som chef tyda signalerna?

Se filmen där Marie Fristedt, produktchef Hälsa på Euro Accident, stod på tidningen Chefs scen i Almedalen och talade.   

    

Nio av tio vuxna svenskar dricker alkohol. De flesta med måtta, men 17 procent dricker så mycket att de är riskbrukare. Detta innebär ökad risk för sjukdom, psykisk ohälsa och sänkt arbetsförmåga. Hur kan chefer rusta sig för att hantera medarbetare som är på väg in i ett missbruk?

Nästan en halv miljon svenskar missbrukar alkohol. Ännu fler är riskbrukare och ligger i farozonen till missbruk. De chefer som lär sig tyda riskbrukssignaler tidigt – och agerar på dem – har därför mycket att vinna. Riskbruk är lätt att dölja. Och i en organisation där det serveras alkohol på fester och after work blir det svårare att som chef legitimera de redan obekväma frågorna kring alkohol- och levnadsvanor.

Marie Fristedt, Produktchef Hälsa Euro Accident

Men måste man ha en alkoholfri arbetsplats för att komma runt problemet? Riskbrukare är ofta socialt och yrkesmässigt fungerande personer och det kan ta lång tid innan riskbruket blir uppenbart. Så hur ska chefer bryta mönstret för riskbrukarna? Hur kan chefen bli den avgörande faktorn som bromsar riskbruket? Vad har egentligen arbetsgivaren för ansvar och vad behöver organisationer för stöd? I ett samtal med de främsta experterna diskuterar vi riskbruk som chefsdilemma och förhållningssättet till alkoholpolicyer på arbetsplatsen.

Medverkande:
Marie Fristedt, Produktchef Hälsa, Euro Accident
Sarah Demitz-Helin, VD, Ljung och Sjöberg
Tomas Bäcklund, Sales Director, River
Linus Malmberg, Grundare, Cordial

Läs och se mer
Chef.se/almedalen »
Euroaccident.se/almedalen »
Almedalsguiden.com/event/14190 »
Direktsänds den 2 juli på facebook.com/tidningenchef »