PrivatAccess Brons
  • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator

PrivatAccess Brons

By WP Administrator, last updated 5 aug. 2011

Sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess ger snabb och enkel tillgång till privat specialistvård för att minska väntetider i syfte att förkorta sjukfrånvaro. PrivatAccess vårdgaranti ger tillgång till privat specialistvård inom sju arbetsdagar och operation inom 14 arbetsdagar. Sjukvårdsförsäkringen finns i tre varianter, Euro Accident garanterar vård av hög kvalitet oavsett val av nivå.

Snabb tillgång till privat specialistvård
PrivatAccess vårdgaranti ger tillgång till privat specialistvård inom sju arbetsdagar och operation inom 14 arbetsdagar. Försäkringen ger tillgång till professionell rådgivning av sjuksköterskor och psykologer samt ett rikstäckande kvalitetssäkrat vårdgivarnätverk. Psykologsamtal, dietist, rehabilitering efter operation samt hjälpmedel för en skadas läkning, är exempel på vad som kan ingå. Euro Accidents Medicinska Kundcenter bokar tid och finns som stöd genom hela vårdkedjan.
 
Omtänksam och attraktiv arbetsgivare
Att tillhandahålla professionell hälsovård, sjukvård och rehabilitering är idag en viktig konkurrensfaktor för dig som arbetsgivare när du vill attrahera nya medarbetare till företaget. En sjukvårdsförsäkring är dessutom ett effektivt sätt att få friskare medarbetare, lägre kostnader och minskad risk för produktionsbortfall.
 
En försäkring för olika behov
För att lätt kunna anpassas till olika behov finns PrivatAccess i tre varianter. Euro Accident garanterar vård av hög kvalitet oavsett val av nivå.

 

Senast uppdaterad: 2018-10-25