Digital skadeanmälan för snabbare insats
  • uid=nikmil,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Niklas Mild
Rehabiliteringsförsäkring ComeBack
start portlet menu bar

Digital skadeanmälan för snabbare insats

Display portlet menu
end portlet menu bar

Digital skadeanmälan för snabbare insats

By Niklas Mild on 19 dec. 2018

Arbetsgivarens anmälan för att aktivera vår rehabiliteringsförsäkring ComeBack blir digital. Smidigt, säkert, miljöbra – och vi kan sätta in den första insatsen ännu snabbare.

Från och med den 20 december 2018 kan arbetsgivaren göra en skadeanmälan till sin rehabiliteringsförsäkring ComeBack hos oss genom att fylla i ett formulär på vår hemsida. Tidigare har de bara kunnat göra det på papper.

Den ifyllda anmälan kan sparas som ett pdf-dokument eller skrivas ut innan anmälan skickas in elektroniskt. Efter anmälan får arbetsgivaren automatiskt en e-postbekräftelse på att vi har tagit emot anmälan.

Snabbare och bättre för miljön
Den nya hanteringen förkortar handläggningstiden med några dagar, eftersom anmälan kommer in direkt utan fördröjande postgång. Vår målsättning är att det som längst ska gå en vecka från det att anmälan kommer till oss tills den första insatsen är igång.

Det pappersfria flödet är dessutom säkrare och bidrar till att minska transporterna och pappersåtgången.

Ett stöd till arbetsgivare och chef
Rehabiliteringsförsäkring ComeBack finns som stöd för att bidra till att arbetsgivaren och chefen ska kunna uppfylla sitt ansvar för rehabilitering på arbetsplatsen enligt gällande lagar och föreskrifter.

Målet är att vi tillsammans med arbetsgivaren ska kunna sätta in de arbetslivsinriktade insatser som kan behövas för att undvika att en medarbetare blir långtidssjukskriven alternativt göra det möjligt för en medarbetare som är sjukskriven att kunna komma tillbaka i arbete igen.

Länk: Skadeanmälan rehabiliteringsförsäkring ComeBack

Senast uppdaterad: 2018-12-20

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.