Första förstärkningen har anlänt
  • uid=nikmil,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Niklas Mild
start portlet menu bar

Första förstärkningen har anlänt

Display portlet menu
end portlet menu bar

Första förstärkningen har anlänt

By Niklas Mild on 28 mars 2019

Den första sjuksköterskan som ska förstärka vår bemanning är på plats – och ytterligare tio är på väg in. Dessutom pågår etableringen av ytterligare ett Medicinskt Kundcenter med sjuksköterskor i Stockholm.

Euro Accident arbetar intensivt för att förbättra tillgängligheten på telefon för dig som ringer in för att använda din sjukvårdsförsäkring. På kort sikt är behovet av att förstärka bemanningen högst prioriterat.

Som en första direkt åtgärd hyr vi in fler sjuksköterskor till våra Medicinska Kundcenter, MKC, i Växjö och Örnsköldsvik. Dessutom pågår arbetet med att stärka upp bemanningen ytterligare genom att etablera ett nytt MKC med sjuksköterskor i Stockholm.

Den första sjuksköterskan är på plats den här veckan och fram till mitten av maj kommer ytterligare 10 sjuksköterskor till oss.

Senast uppdaterad: 2019-03-28

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.