Euro Accident Health & Care Insurance AB har gått upp i Euro Accident Livförsäkring AB
  • uid=nikmil,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Niklas Mild
Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess
start portlet menu bar

Euro Accident Health & Care Insurance AB har gått upp i Euro Accident Livförsäkring AB

Display portlet menu
end portlet menu bar

Euro Accident Health & Care Insurance AB har gått upp i Euro Accident Livförsäkring AB

By Niklas Mild on 20 aug. 2019

Euro Accident Health & Care Insurance AB har upplösts och gått upp i Euro Accident Livförsäkring AB. Fusionen genomfördes den 14 augusti 2019.

Euro Accident Livförsäkring AB har därmed inträtt i alla avtal som Euro Accident Health & Care Insurance AB var part i och i övrigt inträtt i samtliga rättigheter och skyldigheter som företaget hade.

Fusionen var det sista formella steget i processen att etablera ett försäkringsbolag och samla verksamheten i Sverige.

Processen startade med köpet av Ikano Livförsäkring AB den 5 februari 2018 och en namnändring till Euro Accident Livförsäkring AB. Den 1 oktober 2018 flyttades alla försäkringsavtal över från National General Insurance Luxembourg S.A. och National General Life Insurance Europe S.A. till Euro Accident Livförsäkring AB.

Senast uppdaterad: 2019-08-20