Högst betyg av förmedlarna för fjärde året i rad
  • uid=nikmil,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Niklas Mild
start portlet menu bar

Högst betyg av förmedlarna för fjärde året i rad

Display portlet menu
end portlet menu bar

Högst betyg av förmedlarna för fjärde året i rad

By Niklas Mild on 7 okt. 2019

Euro Accident vinner för fjärde året i rad utmärkelsen "Förmedlarnas val" i Origo Groups årliga förmedlarundersökning. Euro Accident behåller också förstaplatserna som det bolag som flest försäkringsförmedlare anser har ett attraktivt riskerbjudande, privatvårdserbjudande och gruppförsäkringserbjudande.

– Det här är glada nyheter för mig och alla medarbetare på Euro Accident som varje dag arbetar målinriktat för att vi ska vara förstahandsvalet för förmedlarna och deras kunder. Vi tackar för den här fina utmärkelsen som vi ser som en bekräftelse att det vi gör, gör vi bra, säger Staffan Johansson, Sverigechef för Euro Accident.

Origo Group, tidigare CMA Research, genomför varje år en undersökning bland ett urval av slumpmässigt utvalda försäkringsförmedlare över hela Sverige för att fråga hur de uppfattar försäkringsbolagen och deras produkter.

I årets undersökning nådde Euro Accident högsta helhetsindex bland försäkringsbolagen i undersökningen. Resultatet baseras på ett medelvärde av svaren på frågorna om helhetsomdöme, förväntansbild och rekommendationsvilja. Det innebär att Euro Accident får Origo Groups utmärkelse "Förmedlarnas val" för fjärde året i rad.

Euro Accident behåller dessutom förstaplatserna som det försäkringsbolag som flest försäkringsförmedlare anser har ett attraktivt riskerbjudande, ett attraktivt privatvårdserbjudande och ett attraktivt gruppförsäkringserbjudande.

Senast uppdaterad: 2019-12-18