Ny telefoniplattform för bättre service
  • uid=nikmil,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Niklas Mild
start portlet menu bar

Ny telefoniplattform för bättre service

Display portlet menu
end portlet menu bar

Ny telefoniplattform för bättre service

By Niklas Mild on 2 apr. 2019

Under helgen har vi driftsatt en ny telefoniplattform som ska bidra till att höja servicenivån när du ringer till oss.

Med den nya telefoniplattformen får du inledningsvis veta beräknad kötid och din köplats. Under väntetiden lämnar vi sedan löpande besked om din aktuella köplats.

Vi vill dock poängtera att den beräknade kötiden som lämnas endast är en prognos. Den verkliga kötiden kan alltså komma att bli längre än den beräknade som lämnas inledningsvis.

För dig som väljer att lämna ditt telefonnummer för att bli uppringd av oss, så har väntetiden kortats med en timme till tre timmar som längst.

Förbättringarna av telefonin och förstärkningen av fler sjuksköterskor är några av våra åtgärder på kort sikt som ska bidra till att öka tillgängligheten och höja servicenivån när du ringer till oss.

Vid eventuella driftstörningar så kommer vi att publicera information löpande här på vår hemsida.

Du vet väl att du ...

... kan få en medicinsk bedömning och rekommendation genom vår E-vårdstjänst? Den är öppen dygnet runt och ingår utan kostnad eller självrisk i din sjukvårdsförsäkring hos Euro Accident. Läs mer >>>

... kan utföra vissa ärenden i vår mobilapp? Du kan till exemplen boka om eller boka av bokade besök, se bokade besök, se aktuell status för dina ärenden och remisser och ladda upp och skicka in kvitton för egna utlägg som du vill ha ersättning för. Läs mer >>>

Senast uppdaterad: 2019-04-02

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.