Information om våra produkter och Coronaviruset
  • uid=jeaben2,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Jeanette Bengtsson
Aktuellt
start portlet menu bar

Information om våra produkter och Coronaviruset

Display portlet menu
end portlet menu bar

Information om våra produkter och Coronaviruset

By Jeanette Bengtsson on 10 mars 2020

Samtliga Euro Accidents försäkringar, förutom Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess, omfattar ersättning för sjukdom eller dödsfall, direkt eller indirekt, till följd av covid-19 (coronavirus) om övriga förutsättningar för ersättning är uppfyllda och om Utrikesdepartementets reseråd har följts.

För närvarande avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder. Vid ett skadeärende kan Euro Accident komma att göra en individuell prövning för att bedöma om resan kan anses ha varit nödvändig eller icke nödvändig.

Om du har frågor kring coronavirus hittar du uppdaterad information på Folkhälsomyndigheten.se. Om du behöver söka vård, ring telefonnummer 1177. Då får du hjälp med sjukvårdsrådgivning, bedömning av symtom och hjälp med var du kan söka vård.

Folkhälsomyndigheten.se »

1177 Vårdguiden »

 

Aktuellt om Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess:

Tillgängligheten hos privata vårdgivare

Tillgängligheten hos våra kliniker är i dagsläget fortsatt god. De är i stort sett öppna som vanligt. 
I dagsläget kan dock icke-akuta operationer påverkas i viss omfattning.
Tillgängligheten kan dock komma att ändras om mer resurser måste styras om för att avlasta den offentliga vården.

Vänta inte med att söka vård

Vänta inte med att söka vård. Med Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess får du precis som vanligt rådgivning, behandling och operation i privat regi utan långa väntetider.
Ring till vårt Medicinska Kundcenter, 0771-10 50 10, för att få prata med en av våra sjuksköterskor för att rådgivning och vid behov tid hos en av våra kliniker.

Telefon- eller videomöte

Flera av våra kliniker har även möjlighet att erbjuda telefon- eller videosamtal istället för fysiskt besök. Den som redan har ett inbokat besök kan också höra av sig till vårt Medicinska Kundcenter, 0771-10 50 10, för att se om det finns möjlighet att få ett telefon- eller videosamtal istället.

Psykolog i försäkringen

Vi vill också passa på att lyfta fram att det även finns möjlighet för att få samtal med psykolog genom Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess för att få hjälp att hantera sina känslor till följd av coronasituationen.

 

Aktuellt om Sjukförsäkring PlanSjuk:

Samtalsstöd

Effekterna av coronaviruset orsakar kanske funderingar och oro och då kan det vara bra att ha någon att tala med. Du kan få rådgivning av specialister oavsett om det handlar om stress, hälsa, relationsproblem, juridiska frågor eller ekonomi. Med den här tjänsten kan du ringa och prata med till exempel en psykolog – helt utan extra kostnad, det ingår i din försäkring. Är du chef eller har HR-ansvar kan du också få chefsstöd eller tala med en HR-konsult.

Rehabilitering om du blir sjuk

Om du skulle bli sjukskriven får du och din arbetsgivare rätt stöd och hjälp av en av våra rehabiliteringskoordinatorer med olika åtgärder som syftar till att du ska återfå hälsa och arbetsförmåga. För att få rehabiliteringshjälp behöver din chef eller HR-person på företaget fylla i ett formulär på euroaccident.se. Även om du inte varit sjukskriven under en längre tid kan du få hjälp av försäkringen. Det räcker att det föreligger risk för långvarig sjukskrivning för att du ska kunna få stöd av våra rehabiliteringskoordinatorer och få hjälp med t.ex. psy¬kologsamtal eller andra åtgärder. Om du skulle bli sjuk, påminn din chef att anmäla det till oss så får du professionellt stöd i din väg tillbaka till arbete.

Allmän rådgivning av sjuksköterskor om Corona

Vi gör våra sjuksköterskor tillgängliga för dig som har PlanSjukförsäkringen för allmän rådgivning om Coronaviruset. Vi har ingen möjlighet att boka vård eller sätta dig i kontakt med en infektionsläkare men du kanske har andra frågor du undrar över. Ring 0771–10 50 11 så svarar våra sjuksköterskor och ger goda råd.

Livsstilspoddar från Fredrik Bengtsson och Annika Dopping

Informationsflödet kring Coronaviruset är överväldigande och det kan upplevas som att den har kontroll över våra liv. Med det kommer kanske också existentiella frågor och även praktiska frågor hur man hanterar en sådan här situation. Fredrik Bengtsson, psykolog och författare samt Annika Dopping, kommunikatör specialiserad på hälsa, har producerat nya poddar som adresserar aktuella frågeställningar för dig som individ mitt i detta anmärkningsvärda scenario. Klicka här för att lyssna.

Senast uppdaterad: 2020-05-20