för mobila applikationer
  • uid=jeaben2,cn=users,o=euroaccident.com
  • Jeanette Bengtsson

Sekretessvillkor
för mobila applikationer

By Jeanette Bengtsson, last updated 7 dec. 2017

Euro Accident värnar om din personliga integritet. Dessa sekretessvillkor förklarar hur Euro Accident samlar in och använder dina personuppgifter. Villkoren beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på Dataskyddsombud@euroaccident.com

Genom att använda Euro Accidents tjänster, accepterar du Euro Accidents sekretessvillkor och Euro Accidents behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Euro Accident använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår Euro Accidents sekretessvillkor innan du använder bolagets tjänster.

För att kunna erbjuda dig Euro Accidents tjänster, såsom, vårdbokning, betalning av självrisk, begäran om ersättning eller information om aktuellt försäkringsinnehav i Applikationen eller upplysningstjänsten, behöver Euro Accident behandla dina personuppgifter enligt nedan. Euro Accidents behandling sker med största möjliga hänsyn till din integritet.

Euro Accident är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i den mobila applikationen. Information om Euro Accidents behandling av personuppgifter finner du här »

Sekretessvillkoren baseras bland annat på bestämmelser i gällande lag och föreskrifter m.m. Om dessa blir föremål för förändringar medförande väsentlig inverkan villkoren eller om förutsättningarna för personuppgiftsbehandlingen i övrigt på annat väsentligt sätt förändras, äger Euro Accident rätt att anpassa villkorets utformning och innehåll.

Meddelande om ändring kommuniceras via Euro Accidents hemsida alternativt i applikationen.

 

Senast uppdaterad: 2018-12-20