Disclaimer
  • uid=jeaben2,cn=users,o=euroaccident.com
  • Jeanette Bengtsson

Villkor e-post
Disclaimer

By Jeanette Bengtsson, last updated 14 aug. 2017

Euro Accident Livförsäkring AB (”Euro Accident”), organisationsnummer: 516401-6783. Säte: Danderyd, Sverige.

E-postmeddelanden, inklusive bilagor, är konfidentiella och är enbart avsedda för mottagaren. Om ett meddelande mottagits av någon annan än adressaten, vänligen returnera meddelandet till avsändaren genom att omgående svara på det och därefter ta bort meddelandet från datorn. Datorvirus kan överföras via e-post. Euro Accident tar inget ansvar för skador som orsakats av något virus som överförs via e-post.

Vänligen tänk på miljön innan du skriver ut e-post!

In English
Euro Accident Livförsäkring AB, registration number: 516401-6783. Registered office: Danderyd, Sweden.

E-mail messages, including attachments, are confidential and for use by the addressee only. If a message is received by anyone other than the addressee, please return the message to the sender by immediately replying to it and then delete the message from the computer. Computer viruses can be transmitted via e-mail. Euro Accident accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by e-mail.

Please consider the environment before printing e-mails! 

Senast uppdaterad: 2018-12-20