contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Premiebefrielseförsäkring Euro Accident

Produktinformation

Præmiefritagelse

Sikrer indbetaling til din pension hvis du bliver syg

Præmiefritagelsesdækning udbetales løbende ved erhvervsevnetab på 50% eller mere.

 

  • Vi udbetaler dækningen, så du kan sikre din pensionsindbetaling ved længerevarende erhvervsevnetab.

Forsikringsydelsen kan anvendes til betaling af den aftalte pensionsforsikringspræmie.

Der udbetales præmiefritagelses forsikringsydelse, hvis din erhvervsevne nedsættes med 50% eller mere på grund af sygdom eller ulykke.

Du skal anmelde skaden til os ved at udfylde en blanket. Herefter vurderer vi din erhvervsevne.

Udbetalingen sker:

  • Ved midlertidigt eller varigt erhvervsevnetab
  • Løbende og er skattepligtig

Ved vurdering af dit erhvervsevnetab bedømmer vi under hensyn til din nuværende helbredstilstand, uddannelse og tidligere beskæftigelse, hvor meget din erhvervsevne er nedsat. Ved første vurdering af erhvervsevnen vurderes den nedsatte erhvervsevne i forhold til dit nuværende erhverv (fagdækning). Efter 24 måneder efter første sygedag vurderes din erhvervsevne i ethvert erhverv.

Ved den generelle erhvervsevne forstås erhvervsevnen i forhold til både dit nuværende erhverv og i forhold til andre erhverv alene begrænset af dit helbredsforhold. Tilkendelse af offentlig førtidspension eller fleksjob og andre offentlige ydelser eller tilskud medfører ikke, at der er ret til udbetaling af forsikringsydelsen, da den tilkendes efter andre regler.

Du kan tegne forsikringen, hvis nedenstående betingelser er opfyldt:

  • Er mellem 16 og 66 år
  • Har bopæl og folkeregisteradresse i Danmark
  • Er berettiget til de danske offentlige sociale ydelser

Forsikringen kan tegnes af dig eller via en firmaforsikringsaftale.

Forsikringen kan tegnes fra 16 til og med 66 år, og kan gælde til og med den måned hvor du fylder 67 år. Forsikringen gælder ikke længere ved ophør eller med udtrædelse af aftalen, hvori dækningen er tegnet.

Prisen for forsikringen beregnes på baggrund af hvilken aftale der benyttes, dækningens størrelse og om den tegnes som individuel forsikring eller via virksomhed.

Kontakt en forsikringsformidler og få et tilbud.

Find

Betingelser og Blanketter

Vi har samlet alle vores betingelser og blanketter på en side.

 

Til siden

Sådan køber du forsikringen

Vores forsikringer kan købes igennem forsikringsformidlere eller nogle af vores partnere.

Var denne side en hjælp?