Vores organisation

Sådan arbejder vi

Vores aktiviteter er organiseret i centrale ledelsesfunktioner, fristående kontrolfunktioner og lokale forretnings- og produktionsorganisationer i de lande, hvor vi opererer. Bestyrelsen fastlægger vores overordnede mål og strategier for at nå disse mål. Vores administrerende direktør er ansvarlig for den daglige drift.

Vores aktiviteter er organiseret i centrale ledelsesfunktioner, fristående kontrolfunktioner og lokale forretnings- og produktionsorganisationer i de lande, hvor vi opererer. Bestyrelsen fastlægger vores overordnede mål og strategier for at nå disse mål. Administrerende direktør er ansvarlig for den daglige drift.

VD & ledningsgrupp

Card image

Anette Norberg

Card image

Christian Dehn

Card image

Christian Halvars

Card image

Louise Sundelius

Card image

Maria Rylander

Card image

Miles de Champs

Card image

Olav Strøno

Card image

Olof Bergström

Card image

Staffan Johansson

Landsorganisationer

I Sverige, Norge og Danmark er der lokale forretnings- og produktionsorganisationer. Christian Dehn er ansvarlig for Danmark, Olav Strøno for Norge og Staffan Johansson for Sverige.

Interne funktioner

Aktuarmæssige, overholdelses-, interne revisions- og risikostyringsfunktioner er uafhængige interne kontrolfunktioner. Funktionerne rapporterer til bestyrelsen og administrerende direktør bortset fra den interne revisionsfunktion, der kun rapporterer til bestyrelsen.

Overholdelsesfunktion - Catharina von Gertten

Aktuarmæssig funktion - Emilia Olofsson, Aktuariegruppen Stockholm AB

Risikostyringsfunktion - Petra Holmberg

Forhørsfunktion - Louise Hedqvist, Zeb Consulting AB

Landsorganisationer

I Sverige, Norge og Danmark er der lokale forretnings- og produktionsorganisationer. Christian Dehn er ansvarlig for Danmark, Olav Strøno for Norge og Staffan Johansson for Sverige.


Interne funktioner

Aktuarmæssige, overholdelses-, interne revisions- og risikostyringsfunktioner er uafhængige interne kontrolfunktioner. Funktionerne rapporterer til bestyrelsen og administrerende direktør bortset fra den interne revisionsfunktion, der kun rapporterer til bestyrelsen.

Overholdelsesfunktion - Catharina von Gertten

Aktuarmæssig funktion - Martin Andersson

Risikostyringsfunktion - Peter Daniels

Forhørsfunktion - Grant Thornton


Organisationsplan


Organisationsschema

Bestyrelse

Bestyrelsen opstiller vores overordnede mål og strategier for at nå målene.


Card image

Lars Nordstrand

Fødsels år: 1951

Andre missioner: Præsident: Solid Försäkrings AB, Anticimex Försäkring AB, Nordnet Pension AB, och Akademikerförsäkring AB. Kommissær: Resurs Holding och Resurs Bank.

Card image

Fredrik Strömholm

Fødsels år: 1965

Andre missioner: Præsident i Stiftelsen Natur och Kultur, Impilo AB samt flera dotterbolag inom Impilo-gruppen. Kommissær i Ferrosan Medical Devices, NutraQ, Humana, The Fertility Partnership, Bendiro Holding, Ortic 3D, Skellefteå AIK Hockey, Placeringsrådet vid Karolinska Institutet, Svanboet Invest och Vita Svanboet FIV. Skattmästare i Stiftelsen Academica.

Card image

Katarina Lidén

Fødsels år: 1967

Andre missioner: Kommissær: LRF Försäkring Skadeförsäkringsaktiebolag.

Card image

Malin Björkmo

Fødsels år: 1962

Andre missioner: Vice Præsident: Kärnavfallsfonden. Kommissær: Handelsbanken Fonder AB, Itello AB, Tredje AP-fonden AB, Trygg-Stiftelsen, Björkmo Advisors AB och Eggum Invest AB.

Card image

Thomas Petersson

Fødsels år: 1965

Andre missioner: Præsident: HPI Health Profile Institute. Kommissær: Eira AB, ProActive Health Partner AB, Euro Accident Health Services AB, Thomas Petersson AB, Dynawell Diagnostics AB, EAL Insurance Management AB och Eaira Intressenter AB.

Card image

Veronica Sköld

Fødsels år: 1974

Andre missioner: Præsident: Impilo No 7 AB. Kommissær: Impilo AB och Impilo Partners AB. Suppleant: Philip Sköld Advisory AB och Philip Sköld Invest AB.