Whistleblowing

Anmeld forseelser

Euro Accident stræber efter at opretholde et gennemsigtigt forretningsklima og en høj forretningsetik. Vi lægger vægt på sikkerhed og respekt for alle, der berøres af vores forretning. Din rolle er afgørende for vores succes.

Vores digitale whistleblowing-tjeneste kan bruges til at advare os om fejl og overtrædelser, der påvirker mennesker, Euro Accident, samfundet eller miljøet.

Din anmeldelse kan indeholde oplysninger om strafbare handlinger, uregelmæssigheder, overtrædelser eller andre handlinger, der er i strid med EU eller nationale love. Du behøver ikke konkret bevis for din mistanke, men det forventes, at alle anmeldelser sker i god tro og med et oprigtigt formål.

Alle anmeldelser vil blive behandlet fortroligt. For at sikre anonymitet leveres whistleblowing-tjenesten, WhistleB, af en ekstern partner, Whistleblowing Centre. Kommunikationskanalen er krypteret og beskyttes også med password. Din anmeldelse vil blive sikkert håndteret.

Anmeld her