contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Vores gode

Samarbejds­partnere

Card image

Aleris er en af Skandinaviens førende private sundheds- og omsorgsvirksomheder. Aleris har stor bredde og dækker sygehuse, medicinske centre, diagnostik, ældreomsorg, hjemmepleje, mm.

Euro Accident Liv samarbejder med Aleris-Hamlet omkring Speciallæge-undersøgelser, operationer, mm. For mere information, kontakt Euro Accident Liv eller se Aleris-Hamlet

Card image

Kysthospitalet er et moderne privathospital, placeret i historiske rammer nord for København. De naturskønne omgivelser tilføjer en ekstra dimension til den gode patientoplevelse.

Erfarne speciallæger og syge­plejersker står i spidsen for høj faglig behandling i trygge rammer. De har alle mange års erfaring og er specialister inden for deres områder.

Euro Accident Liv samarbejder med Kysthospitalet på en lang række specialer. For mere information, kontakt Euro Accident Liv eller se Kysthospitalet

Card image

Netcare er et sundhedsfagligt kvalitetssikret kliniknetværk. Alle medarbejdere i det sundhedsfaglige kompetencecenter, har som minimum en bachelor grad i fysioterapi og kan svare på spørgsmål omkring din skade, skadesbegrænsende tiltag og give råd og vejledning om hjemme­øvelser.

Euro Accident Liv samarbejder med Nordic Netcare omkring bl.a. Fysioterapi, kiropraktik og anden registreret alternativ behandling. For mere information, kontakt Euro Accident Liv eller se Nordic Netcare

Card image

Gildhøj Privathospital er et anerkendt hospital i Danmark. Gildhøj er et kendt navn i sportens- skuespiller- og ballettens verden. Gildhøj har spidskompetencerne inden for rygkirurgi, sportsskader, ortopædkirurgi og reumatologi.
Gildhøj Privathospital har superspecialister inden for bl.a. bevægeapparatet og neurologi og tilbyder en stor billeddiagnostisk afdeling med bl.a to MR-skannere.

Euro Accident Liv samarbejder med Gildhøj Privathospital om bl.a. ortopædkirurgi, rygkirurgi og reumatologi. For mere information, kontakt Euro Accident Liv eller se Gildhøj Privathospital

Card image

Empano er specialister inden for psykiatrisk udredning og behandling. Empano tilbyder ligeledes specialiseret behandling af funktionelle lidelser, neuro­psykologiske undersøgelser og nyeste dansk udviklet depressionsbehandling (T-PEMF).

Euro Accident Liv samarbejder med Empano omkring kunder, der har behov for en psykiatrisk screening, vurdering/udredning og/eller samtaler med sygeplejerske og psykiater, evt. medicinjustering, mm. For mere information, kontakt Euro Accident Liv eller se Empano

Card image

Europcare tilbyder at koordinere og gennemføre afklaringsforløb af kunders arbejdsevne i forbindelse med arbejdsskadesager. Europcares sundhedspersonale består af erhvervspsykologer, sygeplejersker, socialrådgivere, psykiatere mm. Europcare har speciale i beskæftigelsesrettede indsatser og har en solid erfaring med at arbejde med medarbejdere, som er ramt af psykiske lidelser og belastnings­reaktioner, herunder stress, depression og angst. Ligeledes arbejder Europcare også med medarbejdere med kombinations­lidelser.

Euro Accidents Livs samarbejde med Europcare hjælper den forsikrede til en hurtig og sikker tilbagevenden til arbejdspladsen. For mere information, kontakt Euro Accident Liv eller se Europcare

Card image

Aleca er en landsdækkende virksomhed, der arbejder med forebyggelse af sygdom og rehabilitering af sygemeldte og tilskadekomne. Teamet består af socialrådgivere, jobkonsulenter, ergoterapeuter, psykologer og speciallæger. Fokus er at sikre bedre rehabilitering til sygemeldte og tilskadekomne, så de kan opnå det bedst mulige funktionsniveau og komme tilbage til arbejdsmarkedet. Aleca henvender sig bl.a. til mennesker med skulder-, nakke- og rygskader samt smertetilstande, og mennesker, der har fået en psykisk lidelse, såsom stress, angst, depression og PTSD.

Euro Accident samarbejder med Aleca omkring arbejdsrettet rehabilitering. For mere information, kontakt Euro Accident eller se Aleca

Card image

Securitas er en af de største sikkerhedsleverandører i Danmark. Vi hjælper med at gøre verden til et tryggere sted for virksomheder og deres medarbejdere gennem totalløsninger indenfor sikkerhed og en bred vifte af serviceløsninger, som fx Securitas Strain Line, der hjælper medarbejdere trygt igennem stress.


Euro Accident Liv samarbejder med Securitas omkring kunder med stress eller tæt på stress. For mere information, kontakt Euro Accident Liv eller Securitas.

Card image

Capio CFR er et alsidigt privathospital med en lang række lægelige specialer repræsenteret. Med over 350 med­arbejdere, mere end 80.000 patientkontakter og 8.000 operationer årligt er Capio CFR Danmarks næststørste lands­dækkende privathospital med seks store afdelinger på Sjælland, Fyn og i Jylland samt landets største center for avanceret billeddiagnostik.
Capio CFR´s læger er alle anerkendte speciallæger med mange års erfaring inden for hvert deres fagområde. På Capio CFR´s hospitaler tilbydes undersøgelser og behandlinger med avanceret teknologisk udstyr i moderne omgivelser.

Euro Accident Liv samarbejder med Capio omkring Speciallæge­undersøgelser, operationer, m.m. For mere information, kontakt Euro Accident Liv eller se Capio CFR

Card image

Stopsygefravær.nu hjælper mennesker med sygefravær eller tæt på sygefravær, til at komme holdbart tilbage til arbejdet så enkelt som muligt, med øje for både den sunde forretning og arbejdspladsen.

Vi er med hele vejen ud fra en håndholdt og helhedsorienteret tilgang, så de eventuelt nyerhvervede redskaber fra behandlere og aftaler med jobcentre omsættes i arbejdet og justeres hen ad vejen. Det kan være alt lige fra støttende samtaler med den ansatte, til koordinering med arbejdspladsen, passende progression i arbejdstider og arbejdsopgaver, hjælp til lægeerklæring og fastholdelsesplan etc. Teamet bag Stopsygefravær.nu har en bred sundheds- og socialfaglig baggrund, med stor erfaring i at navigere og koordinere med både arbejdsplads, sundhedssystem og jobcenter/ myndighed.

Euro Accident Liv samarbejder med Stopsygefravær.nu omkring kunder med sygefravær eller tæt på sygefravær. For mere information, kontakt Euro Accident Liv eller Stopsygefravær.nu

Card image

Stresslæge.dk arbejder ud fra en holistisk tilgang, dvs. såvel symptomerne som de bagved­liggende årsager til stress, vaner og mønstre, der gør det svært for den enkelte at passe på sig selv. Stresslæge.dk teamet består af læger, psykologer og et hold af stressterapeuter. Stresslæge.dk mener, at det er den enkeltes ansvar at tage hånd om sit liv – at passe på sig selv og stå af ræset, før det er for sent. De tilbyder forløb til private, såvel som virksomheder, hvor den stressramte får viden, øvelser og støtte i processen i at lære at tage ansvar og passe på sig, finde tilbage til glæden og oplevelsen af livskvalitet. Til glæde for såvel den stressede, dennes familie samt arbejdsplads.

Euro Accident Liv samarbejder med Stresslæge.dk omkring kunder, der har behov for behandling for stress. For mere information, kontakt Euro Accident Liv eller Stresslæge.dk »


Card image

Euro Accident samarbejder med Nordic Insure på formidling af risikoforsikringer. For mere information om Nordic Insure, se Nordic Insure

Card image

BokaDoktorn er en svensk baseret internetbaseret tjeneste, som Euro Accident Liv samarbejder med omkring booking af behandlingstider på privathospitaler og lægeklinikker, samt udveksling af informationer og dokumenter i forbindelse hermed.
For mere information, kontakt Euro Accident Liv eller se BokaDoktorn.

Card image

Euro Accident samarbejder med PENSIONS OFP på formidling af risikoforsikringer i pensionsordninger For mere information om PENSIONS OFP, se PENSIONS OFP.


Var denne side en hjælp?