contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Læs og godkend

Samtykke trivselscheck

Læs venligst nedenstående og gå derefter tilbage til spørgeskemaundersøgelsen og fortsæt trivselschecket

Samtykkeerklæring

Jeg giver ved at udfylde og indsende spørgeskemaundersøgelsen mit samtykke til, at Euro Accident må behandle (herunder indsamle, opbevare, slette og anonymisere) oplysninger om mig og min trivsel til brug for ovenstående formål.

Samtykket kan til enhver tid kaldes tilbage, og dine personoplysninger vil ikke længere blive behandlet til brug for ovenstående formål.

Euro Accident behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 1) Almindelige personoplysninger, fx alder og navn og 2) Følsomme personoplysninger fx helbredsoplysninger.

Dataansvar

Euro Accident passer godt på dine personoplysninger og giver dem ikke til uvedkommende. Vi behandler dine personoplysninger efter gældende databeskyttelseslovgivning, på en rimelig og gennemsigtig måde.

Euro Accident er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Euro Accident Liv, filial af Euro Accident Livforsäkring Aktiebolag, Sverige

CVR-nr. 39727412

Ørestads Boulevard 69, 2.

DK-2300 København S

Dataansvarlig er:

Euro Accident Livförsäkring Aktiebolag
Svensk ID-nummer: 516401-6783
Svärdvägen 3 A, S-182 33 Danderyd, Sverige

E-mail til databeskyttelsesrådgiveren: dataskyddsombud@euroaccident.com

Du kan læse mere uddybende om vores privatlivspolitik på vores hjemmeside: Privatlivspolitik – Euro Accident Eksternt link.

Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger er oplyst i informationen til spørgeundersøgelsen.

Hvis dine svar giver anledning til at tilbyde dig behandling eller anden kommunikation, vil oplysningerne kunne blive gemt i vort sagsbehandlingssystem med baggrund i den forsikringsskadebehandling der finder sted.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger indsamlet via Trivselsundersøgelsen (spørgeskema via SurveyXact by Rambøll).

Behandlingen af oplysningerne sker på baggrund af denne samtykkeerklæring jf. reglerne om samtykke i Databeskyttelsesforordningens Artikel 7.

Hvis undersøgelsen medfører behandling efter mulighederne i din forsikring, vil behandlingen af personoplysningerne i denne forbindelse ske på baggrund af forsikringsaftalen, som du har indgået med Euro Accident. Grundlaget herfor er reguleret i vores privatlivspolitik under afsnittet om sagsbehandling og med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6 (1 b), 9 (2 a) og DBL § 11, stk. 2.

Modtagere

Vi overlader dine personoplysninger til Euro Accidents databehandler SurveyXact by Rambøll. SurveyXact behandler alene personoplysningerne på Euro Accidents vegne og i overensstemmelse med Euro Accidents instruks.

Tredjelande

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Sikkerhed

Euro Accident beskytter dine personoplysninger og har effektive foranstaltninger og procedurer, der beskytter dine personoplysninger mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Opbevaring og sletning

Oplysningerne indsamles via SurveyXact hvorefter de overflyttes til Euro Accident. Vi gemmer som udgangspunkt højest dine oplysninger i 30 dage og herefter anonymisere vi dem, så vi ikke kan finde frem til, hvem der har afgivet oplysningerne. Herefter bruges oplysningerne til statistik så vi kan forbedre vores produkter til glæde for dig og andre.

Dine rettigheder

Du har ret til a) at anmode om at få indsigt i dine personoplysninger, b) at få berigtiget, slettet eller begrænset brugen af oplysningerne, c) at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger, og d) at trække dit samtykke tilbage.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk Eksternt link..

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, eller i øvrigt ønsker at kontakt os vedrørende databeskyttelse kan du gøre det her, Privatlivspolitik – Euro Accident. Eksternt link.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan finde konktaktoplysninger her, Privatlivspolitik – Euro Accident. Eksternt link.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk Eksternt link..

Var denne side en hjælp?