Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Norge

Ansatte

Som team og selskap har vi tung kompetanse og bred erfaring. Kontakt oss for å finne ut mer om våre produkter og vår virksomhet.

Card image

Olav Strøno

Daglig leder

Olav er daglig leder i den norske virksomheten av Euro Accident. Foruten å ha det øverste ansvaret, er Olavs hovedoppgave å tilrettelegge for videre utvikling og vekst i det norske markedet. Olav sitter i konsernets ledergruppe og jobber med videreutvikling av hele Euro Accident.

Card image

Tone Søderberg Svellet

Leder medisinsk kundesenter og kontaktperson for medisinsk nettverk.

Tone er leder for det medisinske kundesenteret som tar imot henvendelser fra kunder som skal benytte sin behandlingsforsikring. I tillegg er hun kontaktperson for vårt medisinske nettverk av private helsetjenester.

Tone er sykepleier med 12 års fartstid i helsevesenet og 15 år innen forsikring.

+ 47 95 94 94 47

tone.svellet@euroaccident.com

Card image

Pål Kvien

Markedsdirektør

Pål har vært i forsikringsbransjen siden 1990. Han har jobbet i ulike selskaper innenfor ting- og personmarkedet i ulike roller som direktesalg, underwriting og meglerdesk. Pål er markedsansvarlig med spesielt ansvar for oppfølgingen av megler og kunde. Kontaktpunkt vedrørende alle typer spørsmål.

+47 99 49 45 20

pal.kvien@euroaccident.com

Card image

Kari-Anne Haave

Produktsjef Behandlingsforsikring

Kari-Anne er sivilmarkedsfører og har ansvar for produktene, vilkårene, utviklingen og lønnsomhet av disse. Hun jobber på tvers av de ulike gruppene internt, nordisk og ut mot meglerne. Kari-Anne har 19 års erfaring med behandlingsforsikring fra forsikringsbransjen, Volvat og meglerhus

+47 91 88 62 08

kari-anne.haave@euroaccident.com

Card image

Andreas Munck

Leder Underwriting

Andreas er underwriter med 10 års erfaring fra Person- og behandlingsforsikring i Skandia, Sparebank 1 og If. Han har bakgrunn og erfaring som fysioterapeut samt forsikringskurs i Underwriting og Risk Management fra BI. Andreas har ansvar for underwriting av alle produkter og produktansvaret for personalforsikringer.

+47 95 22 33 55

andreas.munck@euroaccident.com

Card image

Jan Henrik Henriksen

 IT-sjef

Jan Henrik jobber med å videreutvikle og optimalisere våre foretningssystemer, slik at de passer det norske markedet og de tjenester vi tilbyr. Han har en Bachelor i Informatikk, og har jobbet med IT i over 20 år.

+47 97 63 25 31

janhenrik.henriksen@euroaccident.com


Card image

Anniken Heidenstrøm

Leder forvaltning

Anniken er siviløkonom og har jobbet 14 år innenfor forsikring. Hun har hovedansvaret for all forvaltning av kunder samt koordinering av anbuds- og fornyelsesprosesser. Hun er kontaktpunkt for meglerne knyttet til nevnte prosesser.

+47 952 01 269

anniken.heidenstrom@euroaccident.com


Card image

Tor Levin Hofgaard

Sjefpsykolog

Tor er psykologspesialist og har hovedansvar for konseptet Holdbare medarbeidere. Han er i det tverrfaglige teamet som skreddersyr opplegg for den ansatte. Han er kontaktpunkt for HR/ledelse, samt om det helhetlige tilbudet innenfor Holdbare medarbeidere, med spesielt fokus på stress, utmattelse, psykiske plager og redusert livskvalitet. Holder kurs og foredrag.

+47 91 86 59 31

torlevin.hofgaard@euroaccident.com

Card image

Wenche Lynneberg

Prosesskoordinator

Wenche er tidligere jobbkonsulent og veileder innen arbeid og helse fra ulike arbeidsmarkedstiltak. Hun har erfaring med avklaring av sykmeldte, oppfølging på arbeidsplasser og tett samarbeid med arbeidsgivere, NAV, helsevesen og næringsliv. Hun deltar i tverrfaglig internt team for å finne riktig tiltak, og har ansvar for koordinering av oppfølgingsplan for forsikrede i konseptet Holdbare medarbeidere. Wenche er kontaktpunkt for den forsikrede, arbeidsgivere og helsefaglig nettverk under oppfølgingen

+47 95 75 65 23

wenche.lynneberg@euroaccident.com

Card image

Anne-Line Jorsett

Medisinsk ansvarlig

Anne-Line er spesialist i allmennmedisin og har lang klinisk erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten. De siste fem årene har hun jobbet med medisinsk kvalitet innen personforsikringer. Hun er medisinsk ansvarlig i Euro Accident og har ansvar for medisinsk kvalitetssikring av eksterne leverandører samt prosedyrer internt. Hun er leder av Euro Accident sitt interne kvalitetsråd og har ansvar for den medisinske forsvarligheten i Euro Accident sine produkter og skadeoppgjør.

+47 90 66 69 26

anne-line.jorsett@euroaccident.com

Medisinsk Kundesenter

Telefonnummer: +47 22 42 42 45

Epostadresse: behandling@euroaccident.com

Card image

Anine Topstad

Sykepleier, rådgiver

Card image

Tonje Høiesen Abrahamsen

Sykepleier, rådgiver


Card image

Stephanie Landicho

Fysioterapeut, rådgiver


Kontakt oss

Send en melding


Her finner du oss

Adresser

Euro Accident Liv Norge
Organisasjonsnummer: 924 508 264

Oslo
Apotekergata 10, 0180 Oslo, se kart

Stockholm
Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, se kart

Växjö
Bäckgatan 16, 352 31 Växjö, se kart

Göteborg
Engelbrektsgatan 26, plan 1, 411 37 Göteborg, se kart

Malmö
Rundelen 3, 211 36 Malmö, se kart

Örnsköldsvik
Strandgatan 7 i, 891 39 Örnsköldsvik, se kart

København
Ørestads Boulevard 67, 1 - 2300 København S se kart

Hjalp denne siden deg?