Varsling (whistleblowing)

Rapporter uregelmessigheter

Euro Accident streber etter å opprettholde et åpent forretningsklima og høy forretningsetikk. I vår virksomhet verner vi om sikkerhet og respekt for alle menneskene som er berørt av virksomheten vår. Du har en viktig rolle for at vi skal lykkes.

Vår digitale varslertjeneste kan brukes til å anonymt rapportere uregelmessigheter som kan påvirke mennesker, Euro Accident, samfunnet eller miljøet.

Rapporten din kan inneholde informasjon om kriminalitet, uregelmessigheter og brudd eller andre handlinger som bryter med EUs eller nasjonal lovgivning. Du trenger ikke å ha bevis på mistanken din, men varslingen må skje i god tro.

For å sikre din anonymitet, administreres tjenesten, WhistleB, av en ekstern part, Whistleblowing Centre. Kommunikasjonskanalen er kryptert og passordbeskyttet. Alle meldinger behandles konfidensielt.

Rapporter her