Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Produktinformasjon

Behandlings­forsikring Solid og Total

Trygghet for den ansatte

Med vår behandlingsforsikring Solid og Total får dine ansatte rådgivning, behandling og operasjon i det private helsevesen innen gitte tidsfrister. For dine ansatte er det en stor trygghet å vite at de enkelt og raskt kan få hjelp ved behov. Du som arbeidsgiver skal vite at rask behandling kan bidra til redusert sykefra og forebygging av utvikling av tilleggsplager.

  • Rask tilgang til spesialist på privat klinikk/sykehus
  • Rask tid for operasjon
  • Helsetelefon/ Onlinelege

Passende tidspunkt for behandling avtales mellom vårt kundesenter og den ansatte, for å gi forutsigbarhet i når og hva som skjer videre. Behandlingsforsikring er et ettertraktet ansattgode.

Euro Accident har egne sykepleiere, fysioterrapeut, lege og psykolog som gir faglige råd og booker timer hos spesialister i vårt medisinske nettverk. Vi kan tilby time hos legespesialist innen 10 virkedager. Blir det behov for operasjon eller annen behandling, tilbyr vi også dette innen 10 virkedager.

Medisinsk rådgivning 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Tjenesten kan benyttes av hele husstanden. De som ringer til Helsetelefonen, får snakke med en erfaren sykepleier som kan gi råd og veiledning.

Gjennom helsetelefonen får de ansatte tilgang til onlinelege for enklere medisinske problemstillinger.

Vi opplever alle vanskelige situasjoner og hendelser opp igjennom livet. Noen verre enn andre. Hva vi anser som en krise er individuelt fra person til person.

Det vi vet er at når man opplever at man er i en krisesituasjon, kan det være godt å ha en å snakke med – en utenforstående med fagkunnskap nok til å kunne gi deg de verktøyene du trenger for å komme deg ut av krisen.

Med behandlingsforsikring hos oss, har du ved en plutselig og uforutsett kritisk hendelse mulighet til å få snakke med en krisepsykolog innen 24 timer.

Ring oss så hjelper vi deg!

Telefonnummer +47 21 49 01 21

En behandlingsforsikring er et av de mest ettertrakte og verdsatte godene i Norge og gjør bedriften attraktiv som arbeidsgiver.

I de fleste bedrifter er de ansatte den viktigste produksjonsfaktoren. Det å investere i menneskene du jobber med er det samme som å investere i egen bedrift. Ansatte som plages med sykdom, smerter eller bekymringer blir ikke nødvendigvis sykmeldte, men det kan være utfordrende å produsere fullt på jobben. En sykemelding kan være en stor utfordring både for den ansatte og for bedriften.


En ukes sykefravær anslås av Sintef i gjennomsnitt å koste bedriften 15 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader. Fravær gir også en økt belastning på de øvrige ansatte.

Behandlingsforsikring er med på å skape Holbare medarbeidere, redusere risiko for produksjonstap og unngå økte kostnader. Sykefraværet kan reduseres og i noen tilfeller unngås.


DekningSolid  Total 

Behandlingsrådgivning

Veiledning i valg av behandler
Helsetelefon/online allmennlege
Bildediagnostisering
Legespesialist
Videokonsultasjon hos legespesialist
Second opinion - andregangsvurdering
Operasjon
Oppfølging etter sykehusinnleggelse og operasjon
Medisiner
Hjelpemidler etter operasjon
Opptrening etter operasjon
Reisekostnader
Psykologisk krisehjelp
Garantitid
* Fysioterapeut/manuellterapeut/kiropraktor eller naprapat
* Psykolog
Rus- og spilleavvenning

* Disse alternativene kan velges med eller uten egenandel pr. skade eller pr. behandling

Dette er et sammendrag. Det er forsikringsvilkårene som i detalj viser hva forsikringen dekker og som alltid gjelder.

Vil du samarbeide med oss?

Du er spesialist på å forstå kundenes behov. Vi er spesialister på forsikring. Sammen kan vi tilby den beste løsningen for kundene dine. Sammen kan vi bidra til å skape Holdbare medarbeidere.

Dette gjør Euro Accident unik

Vår måte å se helhetlig på mennesket gjør at du som er forsikret vil tenke helt nytt om hva et forsikringsselskap er.

Hjalp denne siden deg?