Psykologens tips

Så här får dina medarbetare återhämtning

Regelbunden återhämtning utgör en viktig bas för vårt välmående. Samtidigt vet vi att när medarbetarna mår bra, så gör ofta företaget det också. Nu delar psykologen Niclas Almén med sig av sina bästa tips för hur du som chef kan se till att återhämtning blir en naturlig del av arbetsdagen för dina medarbetare.

När Niclas Almén, KBT-psykolog och forskare på Mittuniversitetet, skrev boken Återhämtningsguiden: Må bra trots stress och press ville han ge vägledning för återhämtning, som han menar är avgörande för att den vardagliga stressen ska bli hanterbar och ligga på en hållbar nivå.

– Långvarig stress gör oss fysiskt, psykiskt och intellektuellt utmattade. Får vi däremot möjlighet att återhämta oss kan vi hålla stressen på en hälsosam nivå. Därför är det viktigt att du som chef ser till att dina medarbetare har tid och utrymme för återhämtning under arbetsdagen, säger Niclas Almén.

Kvinna i kök vid dator

Det är just de korta pauserna under arbetsdagen som Niclas Almén menar är den viktiga återhämtning många av oss glömmer eller prioriterar bort:

Många tror att det räcker med att fokusera på sin återhämtning under helg och semester, men det är mikroåterhämtningen, de dagliga pauserna på fem eller tio minuter, som utgör en viktig bas för vårt välmående. Det är när återhämtningen är kontinuerlig som vi kan jonglera arbete och fritid på ett hälsosamt sätt.

Använd tvärtom-metoden och lyssna in individuella behov

Så vad ska medarbetarna göra under de korta pauserna för att få bäst återhämtning? Forskning visar att vissa aktiviteter är mer kopplade till återhämtning än andra, men det finns nog ingen enskild aktivitet som fungerar för alla. Du kan börja med att diskutera återhämtning och stress under arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal för att se hur kunskapen och erfarenheten ser ut. Fråga hur du kan stötta dina medarbetare att få till den återhämtning de föredrar under arbetsdagen. Men du som chef kan också vara aktiv i att föreslå och uppmuntra till olika typer av återhämtning, inte minst för att medarbetarna ska få möjlighet att hitta vad som passar bäst för just dem. Niclas Alméns råd är att använda tvärtom-metoden:

– För många fungerar det bra att göra tvärtemot vad de brukar göra när de jobbar. Om ni har ett stillasittande jobb med mycket skärmtid kan du uppmuntra till att gå ut på en kort promenad för att få miljöombyte och skifta fokus. Om du däremot har anställda som är fysiskt aktiva i sitt jobb kan det vara mer hjälpsamt att få sitta ner och slappna av i stillhet.

Nu när många kommer spendera mer tid på kontoret tillsammans kan det vara bra att se över möjligheterna för egentid, och främja andra typer av pauser än gemensam lunch och fika. Ni kan ha ett rum på kontoret som är avsett för att kunna gå in och återhämta sig i. Var då tydlig med att det är tillgängligt för alla och uppmana till användning. Ett annat tips från Niclas Almén är att lägga fram böcker och tidningar som uppmuntrar till aktiviteter som skiljer sig från de dagliga arbetsuppgifterna.

– Många kommer också att fortsätta jobba hemifrån, då kan du tvärtom försöka få ihop digitala mötespunkter för att ge medarbetarna en chans att få prata av sig och koppla av i varandras sällskap. Återhämtning ser olika ut för alla. Ge dina medarbetare chansen att få lära sig vad som fungerar för dem. Uppmuntra dem att testa sig fram, avslutar Niclas Almén.

Tips för återhämtning

  • Diskutera återhämtning och stress på arbetsplatsen.
  • Var öppen med hur du själv återhämtar dig, föregå med gott exempel!
  • Uppmuntra till 5–10 minuters arbetspauser varje dag.
  • Skapa en fysisk miljö som uppmuntrar till andra återhämtningsbeteenden än fika
  • Använd tvärtom-metoden: Har ni ett stillasittande arbete, uppmuntra till promenader. Har ni ett socialt jobb, uppmuntra till egentid, osv.
  • Låt medarbetarna prova sig fram och hitta det som passar just dem. Anpassa sedan möjligheterna till återhämtning efter deras individuella behov.
Psykologen

Niclas Almén

KBT-psykolog och forskare på Mittuniversitetet

Har gett ut boken:

Återhämtningsguiden: Må bra trots stress och press 


Allt du behöver veta

När en medarbetare inte mår bra

Åtta av tio försäkrade som får hjälp av oss då de inte mår bra undviker att bli långvarigt sjuka.

Vi har samlat information som kan var till hjälp då en medarbetare inte mår bra.