Sjukförsäkring PlanSjuk

Vi satsar på kvinnors hälsa – fördjupar samarbetet med EsterCare

Euro Accident har inom ramen för Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess sedan 2022 ett samarbete med EsterCare, specialisten inom kvinnohälsa. Nu fördjupar vi samarbetet och erbjuder försäkrade kvinnor med Sjukförsäkring PlanSjuk digital screening för att fånga upp olika besvär som kan vara en bidragande faktor till längre sjukskrivningar.

Psykisk ohälsa står för en stor andel sjukskrivningar och kvinnor drabbas i högre utsträckning av stressrelaterade sjukdomar än män. Bland de med längre sjukskrivningar är kvinnorna 2,5 gånger fler än männen, visar statistik från Alecta. Trots långa sjukskrivningar och rehabiliteringsplaner återinsjuknar dessutom många. I ljuset av detta är det viktigt att förstå hur psykisk ohälsa och hormoner hos kvinnor samverkar. En studie från Karolinska Institutet visade att kvinnor med hormonella obalanser hade en ökad risk för depression. En liknande studie från Lunds universitet visade också att kvinnor med PMDS hade en högre risk för självmordstankar.

För att exempelvis kunna utesluta att hormonella besvär ligger bakom sjukskrivningar hos våra försäkrade kan våra Hälso- och rehabprocessledare samt psykologer, efter bedömning, nu erbjuda digital screening för kvinnor genom tidiga insatser i Sjukförsäkring PlanSjuk. Syftet med screeningen är att identifiera och fånga upp symptom och besvär som enkelt kan behandlas, men som obehandlat orsakar onödigt lidande och sänkt livskvalitet för kvinnor.

– Målet är att stärka hälsan hos våra försäkrade och då är det vårt ansvar att öka kunskapen om kopplingen mellan psykisk ohälsa och hormonella besvär eller andra kvinnospecifika orsaker som kan vara avgörande för att förbättra kvinnors hälsa och välmående. Genom samarbetet med EsterCare, och den screening vi nu kan erbjuda, kan vi se till att fler kvinnor får den hjälp de behöver för att få bättre livskvalitet, säger Jörgen Örnebrand, Produktchef för Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk.

Under åren 2018-2020 sänkte Euro Accident skillnaden mellan sjukskrivna män och kvinnor från 2,2 gånger fler kvinnor till 1,9 gånger, alltså en minskning med 16 procent. En positiv utveckling som kan tillskrivas strukturerat arbete inom vår metod för Hållbara medarbetare.

– Det kommer hela tiden tillbaka till vårt synsätt och vår metod för Hållbara medarbete, där vi ser till varje individs unika behov. Genom vårt fördjupade samarbete strävar vi efter att identifiera kvinnor vars hormonella, fertila eller gynekologiska hälsa kan vara en bidragande faktor till deras utmattning eller ohälsa. Det ger oss hopp om att vi kan jämna ut skillnaderna mellan män och kvinnor över tid, säger Jörgen Örnebrand.

Screeningen sker i EsterCares mobilapp

Undersökningen är uppdelad i tre delar; screening, analys och vård. Vid screeningen får den försäkrade svara på frågor, som är indiktiva och varierar i antal beroende på hur individen svarar, som kan handla om allt från blödningsmönster till klimakteriesymtom. Under analysfasen går gynekolog hos EsterCare igenom svaren och gör en bedömning och beslutar om uppföljning och vidare behandling eller vård hos specialist behövs.

Har den försäkrade kvinnan Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess eller en sjukvårdsförsäkring hos annat försäkringsbolag kan behandlingen fortsätta där. Saknas sjukvårdsförsäkring kan EsterCare istället remittera till vårdgivare inom den offentliga vården.

– Hälsa är ett pussel och det är viktigt att kvinnor får en helhetsbedömning som inkluderar den gynekologiska hälsan. Underdiagnostik av kvinnosjukdomar är tyvärr ett utbrett problem vilket resulterar i att kvinnor ofta lider av sjukdomar utan att få korrekt diagnos, säger Lydia Graflund, VD på EsterCare och fortsätter:

– Att vi, tillsammans med Euro Accident, får möjlighet att fånga upp kvinnor med besvär och vid behov erbjuda dem rätt behandling som både kan förbättra deras liv och sänka sjukskrivningar känns som ett steg i rätt riktning.

Läs mer om hur kvinnobesvär påverkar arbetsprestationen:

Sifo (2024). Fyra av fem kvinnor har haft besvär kopplat till kvinnohälsa senaste halvåret.
https://estercare.com/pressrelease-ny-sifo-rapport-fyra-av-fem-kvinnor-har-haft-besvar-kopplat-till-kvinnohalsa-senaste-halvaret