Här får du veta mer

Sjukavbrottsförsäkring

Hur stor ersättning betalas ut varje månad?

Månadsbeloppet är proportionellt i förhållande till din arbetsförmåga. Om du till exempel är sjukskriven på 25 procent, så betalas 25 procent av månadsbeloppet ut.

När börjar pengarna att betalas ut?

Månadsbeloppet betalas ut när du har varit borta från arbetet under en månad och betalas maximalt ut i tre perioder om vardera tolv månader.