Använd din

Sjuk­för­säkring PlanSjuk

Ansök om ekonomisk ersättning

Fyll i och skicka in en skadeanmälan för att begära ersättning.