Här får du veta mer

Sjukförsäkring

Behöver man skatta på ersättningen?

Nej du behöver inte skatta, ersättningen från försäkringen är skattefri.

Hur länge kan man få ersättningen?

Månadsbeloppet betalas ut som längst under 36 månader alternativt som längst till och med att du blir 67 år.

Vad är diagnoskapital?

Diagnoskapital är ett engångsbelopp som betalas ut om du drabbas av; Cancer hjärtinfarkt stroke operation av hjärtats kranskärl operation av aorta operation av...

Läs mer