Skatt

Förmån av sjukvårdsförsäkring

I maj 2018 beslutade riksdagen om förmånsskatt för sjukvårdsförsäkring som betalas av arbetsgivaren. De nya bestämmelserna gäller sedan den 1 juli 2018 och innebär att 60 procent av försäkringspremien ska tas upp som en förmån.

Efter riksdagsbeslutet publicerade Skatteverket ett så kallat ställningstagande som tydliggör att den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring ska beräknas till 60 procent av den försäkringspremie som arbetsgivaren betalar.

Hela premien, 100 procent, som arbetsgivaren betalar för en medförsäkrad familjemedlem är skattepliktig.

Du som är arbetsgivare

Du som är arbetsgivaren tar upp och gör ett skatteavdrag för förmånen på den anställdes lön på samma sätt som andra förmåner hanteras. Förmånsvärdet ingår i ditt underlag för arbetsgivaravgifterna. Hela premien är avdragsgill för dig som arbetsgivare.

Du som är anställd

Din arbetsgivare kommer att ta upp 60 procent av försäkringspremien som ett förmånsvärde på din lön och dra av och betala in förmånsskatten. Hur stor förmånsskatten blir beror på vilken marginalskatt du har.

Exempel

Du har en försäkringspremie på 500 kronor per månad som din arbetsgivare betalar. Förmånsvärdet blir 300 kronor (60 procent av 500 kronor).

Förmånsskatten blir 90 kronor per månad om du har en marginalskatt på 30 procent (30 procent av 300 kronor).

Förmånsskatten blir 150 kronor per månad om du har en marginalskatt på 50 procent (50 procent av 300 kronor).

Räkna på skatteeffekten

Vår kalkyl kan användas för att ge både dig som är arbetsgivare och dig som är anställd en indikation för om skatteeffekten för vår Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess i varianterna guld, silver och brons.

När det gäller skatteeffekten bör dock en skatteexpert eller Skatteverket tillfrågas. Det gäller särskilt arbetsgivare som tillämpar bruttolöneavdrag för sina anställda och om företagsformen är enskild firma eller kommanditbolag.

Fråga oss!

Svar på frågor om beskattning, fakturor och betalning