Historiska

Nyckeltal

Här kan du se årets och fjolårets nyckeltal per kvartal.

2020

Uppgifter per 2020-12-31


Premievolym

1 526 miljoner kronor

Kapitalbas

657 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

424 miljoner kronor

Solvenskvot

155 %


Uppgifter per 2020-09-30


Premievolym

1 536 miljoner kronor

Kapitalbas

607 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

346 miljoner kronor

Solvenskvot

175 %


Uppgifter per 2020-06-30


Premievolym

1 546 miljoner kronor

Kapitalbas

601 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

320 miljoner kronor

Solvenskvot

188 %


Uppgifter per 2020-03-31


Premievolym

1 555 miljoner kronor

Kapitalbas

610 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

338 miljoner kronor

Solvenskvot

180 %


2019

Uppgifter per 2019-12-31


Premievolym

1 413 miljoner kronor

Kapitalbas

553 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

372  miljoner kronor

Solvenskvot

149 %


Uppgifter per 2019-09-30


Premievolym

1 373 miljoner kronor

Kapitalbas

542 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

340 miljoner kronor

Solvenskvot

159 %


Uppgifter per 2019-06-30


Premievolym

 1 373 miljoner kronor

Kapitalbas

525 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

306 miljoner kronor

Solvenskvot

172 %


Uppgifter per 2019-03-31


Premievolym

 1 411 miljoner kronor

Kapitalbas

483 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

325 miljoner kronor

Solvenskvot

149 %