Finansiell information

Historiska nyckeltal

Här kan du se våra historiska nyckeltal per kvartal.

2024

Uppgifter per 2024-03-31


Premieinkomst senaste 12 mån

2 620 miljoner kronor

Kapitalbas

967 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

661 miljoner kronor

Solvenskvot

146 %


2023

Uppgifter per 2023-12-31


Premieinkomst senaste 12 mån

2 419 miljoner kronor

Kapitalbas

927 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

684 miljoner kronor

Solvenskvot

136 %


Uppgifter per 2023-09-30


Premieinkomst senaste 12 mån

2 423 miljoner kronor

Kapitalbas

844 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

524 miljoner kronor

Solvenskvot

161 %


Uppgifter per 2023-06-30


Premieinkomst senaste 12 mån

2 405 miljoner kronor

Kapitalbas

817 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

535 miljoner kronor

Solvenskvot

153 %


Uppgifter per 2023-03-31


Premieinkomst senaste 12 mån

2 391 miljoner kronor

Kapitalbas

808 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

576 miljoner kronor

Solvenskvot

140 %


2022

Uppgifter per 2022-12-31


Premieinkomst senaste 12 mån

2 141 miljoner kronor

Kapitalbas

820 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

583 miljoner kronor

Solvenskvot

141 %


Uppgifter per 2022-09-30


Premieinkomst senaste 12 mån

2 046 miljoner kronor

Kapitalbas

940 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

443 miljoner kronor

Solvenskvot

212 %


Uppgifter per 2022-06-30


Premieinkomst senaste 12 mån

2 045 miljoner kronor

Kapitalbas

953 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

439 miljoner kronor

Solvenskvot

217 %


Uppgifter per 2022-03-31


Premieinkomst senaste 12 mån

2 025 miljoner kronor

Kapitalbas

936 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

474 miljoner kronor

Solvenskvot

198 %


2021

Uppgifter per 2021-12-31


Premievolym

1 728 miljoner kronor

Kapitalbas

952 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

509 miljoner kronor

Solvenskvot

187 %


Uppgifter per 2021-09-30


Premievolym

1 706 miljoner kronor

Kapitalbas

846 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

397 miljoner kronor

Solvenskvot

213 %


Uppgifter per 2021-06-30


Premievolym

1 684 miljoner kronor

Kapitalbas

736 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

390 miljoner kronor

Solvenskvot

189 %


Uppgifter per 2021-03-31


Premievolym

1 649 miljoner kronor

Kapitalbas

717 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

405 miljoner kronor

Solvenskvot

176 %


2020

Uppgifter per 2020-12-31


Premievolym

1 526 miljoner kronor

Kapitalbas

648 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

447 miljoner kronor

Solvenskvot

145 %


Uppgifter per 2020-09-30


Premievolym

1 536 miljoner kronor

Kapitalbas

607 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

346 miljoner kronor

Solvenskvot

175 %


Uppgifter per 2020-06-30


Premievolym

1 546 miljoner kronor

Kapitalbas

601 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

320 miljoner kronor

Solvenskvot

188 %


Uppgifter per 2020-03-31


Premievolym

1 555 miljoner kronor

Kapitalbas

610 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

338 miljoner kronor

Solvenskvot

180 %


2019

Uppgifter per 2019-12-31


Premievolym

1 413 miljoner kronor

Kapitalbas

553 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

372  miljoner kronor

Solvenskvot

149 %


Uppgifter per 2019-09-30


Premievolym

1 373 miljoner kronor

Kapitalbas

542 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

340 miljoner kronor

Solvenskvot

159 %


Uppgifter per 2019-06-30


Premievolym

 1 373 miljoner kronor

Kapitalbas

525 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

306 miljoner kronor

Solvenskvot

172 %


Uppgifter per 2019-03-31


Premievolym

 1 411 miljoner kronor

Kapitalbas

483 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

325 miljoner kronor

Solvenskvot

149 %