Grafisk guide

Så använder du vår logotyp

Den här informationen vänder sig främst till våra samarbetspartners som använder vår logotyp i sitt informationsmaterial eller på sin webbplats.

Vår logotyp är en bärande del av vår grafiska profil och därför är det viktigt för oss att den använs på rätt sätt. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp, behöver annat material än vi tillhandahåller här eller har frågor.

Ladda ner Euro Accidents logotyp

Välj rätt filformat!

För att logotypen ska komma till sin rätt är det viktigt att använda passande filformat:

Trycksaker – eps
Webb – jpg eller png
Powerpoint och Word – jpg eller png

Frizon

Det är viktigt med luft runt logotypen för att den ska komma till sin rätt. Logotypens frizon baseras på första bokstaven E i logotypen.

Bokstaven E med markering ab frizonen

Storlek

Logotypen ska vara så stor att den uppfattas tydligt. Storleken anpassas efter sammanhang. Det är minst lika viktigt med luft runt logotypen som att storleken anpassas efter tillämpning. Här anges lämplig storlek på för några tillämpningar.

Logotypen i olika storlekar

Använd hela logotypen

Taglinen (försäkring+hälsa) ska alltid vara med. Delar av logotypen får inte användas var för sig. Se upp så proportionerna inte förvanskas på något sätt.

Logotypen använd på fel sätt

Kontakta oss om du behöver hjälp

Om du har frågor, behöver hjälp eller annat material än det vi tillhandahåller här är du välkommen att kontakta oss via e-post kommunikation@euroaccident.com eller ringa 070 - 440 00 10 och fråga efter designansvarig eller kommunikationsavdelningen.