Organisation

Så här arbetar vi

Vår verksamhet är organiserade i centrala ledningsfunktioner, fristående kontrollfunktioner och lokala affärs- och produktionsorganisationer i de länder som vi har verksamhet i. Styrelsen fastställer våra övergripande mål och strategier för att nå målen. VD ansvarar för den löpande verksamheten.

Vår verksamhet är organiserade i centrala ledningsfunktioner, fristående kontrollfunktioner och lokala affärs- och produktionsorganisationer i de länder som vi har verksamhet i. Styrelsen fastställer våra övergripande mål och strategier för att nå målen. VD ansvarar för den löpande verksamheten.

VD & ledningsgrupp

Card image

Anette Norberg

Chef Risk & Finans  

anette.norberg@euroaccident.com

Card image

Christian Dehn

Card image

Christian Halvars

Card image

Louise Sundelius

Card image

Maria Rylander

Chef Produkt- och affärsutveckling

maria.rylander@euroaccident.com

Card image

Miles de Champs

Card image

Olof Bergström

Card image

Staffan Johansson

Card image

Olav Strøno

Landsorganisationer

I Sverige, Norge och Danmark finns lokala affärs- och produktionsorganisationer. Christian Dehn ansvarar för Danmark, Olav Strøno för Norge och Staffan Johansson för Sverige.


Internkontrollfunktioner

Aktuarie-, compliance-, internrevisions- och riskhanteringsfunktionerna är fristående internkontrollfunktioner. Funktionerna rapporterar till styrelse och VD, förutom internrevisionsfunktionen som endast rapporterar till styrelsen.


Compliancefunktion – Catharina von Gertten

Aktuariefunktion – Aktuariegruppen Stockholm AB

Riskhanteringsfunktion – Petra Holmberg

Internrevisionsfunktion – Zeb Consulting AB


Landsorganisationer

I Sverige, Norge och Danmark finns lokala affärs- och produktionsorganisationer. Christian Dehn ansvarar för Danmark, Olav Strøno för Norge och Staffan Johansson för Sverige.


Internkontrollfunktioner

Aktuarie-, compliance-, internrevisions- och riskhanteringsfunktionerna är fristående internkontrollfunktioner. Funktionerna rapporterar till styrelse och vd, förutom internrevisionsfunktionen som endast rapporterar till styrelsen.


Compliancefunktion – Catharina von Gertten

Aktuariefunktion – Martin Andersson

Riskhanteringsfunktion – Petra Holmberg

Internrevisionsfunktion – Grant Thornton


Organisationsschema


Organisationsschema

Styrelse

Styrelsen fastställer våra övergripande mål och strategier för att nå målen.


Card image

Lars Nordstrand

Födelseår: 1951

Övriga uppdrag: Ordförande: Solid Försäkrings AB, Anticimex Försäkring AB, Nordnet Pension AB, och Akademikerförsäkring AB. Ledamot: Resurs Holding och Resurs Bank.

Card image

Fredrik Strömholm

Födelseår: 1965

Övriga uppdrag: Ordförande i Stiftelsen Natur och Kultur, Impilo AB samt flera dotterbolag inom Impilo-gruppen. Ledamot i Ferrosan Medical Devices, NutraQ, Humana, The Fertility Partnership, Bendiro Holding, Ortic 3D, Skellefteå AIK Hockey, Placeringsrådet vid Karolinska Institutet, Svanboet Invest och Vita Svanboet FIV. Skattmästare i Stiftelsen Academica.

Card image

Katarina Lidén

Födelseår: 1967

Övriga uppdrag: Ledamot: LRF Försäkring Skadeförsäkringsaktiebolag.

Card image

Malin Björkmo

Födelseår: 1962

Övriga uppdrag: Vice ordförande: Kärnavfallsfonden. Ledamot: Handelsbanken Fonder AB, Itello AB, Tredje AP-fonden AB, Trygg-Stiftelsen, Björkmo Advisors AB och Eggum Invest AB.

Card image

Thomas Petersson

Födelseår: 1965

Övriga uppdrag: Ordförande: HPI Health Profile Institute. Ledamot: Eira AB, ProActive Health Partner AB, Euro Accident Health Services AB, Thomas Petersson AB, Dynawell Diagnostics AB, EAL Insurance Management AB och Eaira Intressenter AB.

Card image

Veronica Sköld

Födelseår: 1974

Övriga uppdrag: Ordförande: Impilo No 7 AB. Ledamot: Impilo AB och Impilo Partners AB. Suppleant: Philip Sköld Advisory AB och Philip Sköld Invest AB.

Hitta rätt

Adresser och företagsinfo

Euro Accident Livförsäkring AB
Organisationsnummer: 516401-6783

Har du frågor gällande våra kontor och lokaler?
Då går det bra att skicka ett meddelande.

Växjö
Bäckgatan 16, 352 31 Växjö, se kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stockholm
Svärdvägen 3 a, 182 33 Danderyd, se kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Örnsköldsvik
Strandgatan 7 i, 891 39 Örnsköldsvik, se kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Göteborg
Engelbrektsgatan 26, plan 1, 411 37 Göteborg, se kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Malmö
Rundelen 3, 211 36 Malmö, se kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

København
Ørestads Boulevard 69,2, 2300 København S , se kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Oslo
Grensen 17, 0159 Oslo, se kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster