Ledning, organisation och styrelse

Lokala landsorganisationer med centralt stöd

Vår verksamhet är organiserad i gemensamma stabsfunktioner, centrala kontrollfunktioner och landsorganisationer i Danmark, Norge och Sverige.

Vår verksamhet är organiserad i gemensamma stabsfunktioner, centrala kontrollfunktioner och landsorganisationer i Danmark, Norge och Sverige.

Företagsledning

Card image
Card image

Janne Korsgaard

Card image

Olav Strøno

Card image

Staffan Johansson

Card image

Christian Halvars

Card image

Louise Sundelius

Card image

Maria Rylander

Card image

Miles de Champs

Card image

Olof Bergström

Landsorganisationer

I Sverige, Norge och Danmark finns landsorganisationer. Janne Korsgaard ansvarar för Danmark, Olav Strøno för Norge och Staffan Johansson för Sverige.

 

Centrala funktioner

Aktuarie-, Compliance-, Internrevisions- och Riskhanteringsfunktionerna är fristående centrala funktioner. Alla rapporterar till styrelse och VD, förutom Internrevisionsfunktionen som endast rapporterar till styrelsen.

Compliancefunktion

Staffan Löfgren, Euro Accident Livförsäkring AB

Aktuariefunktion

Ieva Gediminaité, Aktuariegruppen Stockholm AB

Riskhanteringsfunktion

Petra Holmberg, Euro Accident Livförsäkring AB

Internrevisionsfunktion

Agneta Bremander, Moneo Business Integration AB

 

Landsorganisationer

I Sverige, Norge och Danmark finns landsorganisationer. Janne Korsgaard ansvarar för Danmark, Olav Strøno för Norge och Staffan Johansson för Sverige.

Centrala funktioner

Aktuarie-, Compliance-, Internrevisions- och Riskhanteringsfunktionerna är fristående centrala funktioner. Alla rapporterar till styrelse och VD, förutom Internrevisionsfunktionen som endast rapporterar till styrelsen.

Compliancefunktion

Staffan Löfgren, Euro Accident Livförsäkring AB

Aktuariefunktion

Ieva Gediminaité, Aktuariegruppen Stockholm AB

Riskhanteringsfunktion

Petra Holmberg, Euro Accident Livförsäkring AB

Internrevisionsfunktion

Agneta Bremander, Moneo Business Integration AB

Organisationsschema

Organisationsschema

Organisationsschema

Styrelse

Styrelse

Card image

Johan Sidenmark

Ordförande

Födelseår: 1965

Övriga uppdrag

VD: AMF Tjänstepension AB
Ordförande: EAL Insurance AB
Vice ordförande: Svensk Försäkring
Ledamot: Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO)

Card image

Fredrik Strömholm

Vice ordförande

Födelseår: 1965

Övriga uppdrag

VD: Impilo AB
Ordförande: Impilo AB, flera dotterbolag inom Impilokoncernen
och Stiftelsen Natur & Kultur
Ledamot: Bendiro Holding AB, EAL Insurance AB, Gymnastik-
och Idrottshögskolan, Humana AB, Impilo Holding
AB, Ortic 3D AB, placeringsrådet vid Karolinska Institutet,
Skellefteå AIK Hockey, Svanboet Invest AB, TFP Holding
Ltd och Vita Svanboet FIV AB
Suppleant: Strandbygget AB
Skattmästare: Stiftelsen Academica

Card image

Thomas Petersson

Ledamot

Födelseår: 1965

Övriga uppdrag

Ordförande: HPI Health Profile Institute AB
Ledamot: Active Life Foundation, Eaira Intressenter AB,
EAL Insurance AB, EAL Insurance Management AB, Eira AB,
Euro Accident Health Services AB, ProActive Health Partner
AB och Thomas Petersson AB

Card image

Malin Björkmo

Ledamot

Födelseår: 1962

Övriga uppdrag

Ledamot: Björkmo Advisors AB, EAL Insurance AB, Eggum
Invest AB, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv,
Handelsbanken Fonder AB, Infranode AB, Lumera AB,
Tredje AP-fonden och Trygg-Stiftelsen

Card image

Katarina Lidén

Ledamot

Födelseår: 1967

Övriga uppdrag

VD: Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden/
Självregleringen i Sverige Service AB
Ledamot: EAL Insurance AB, European Financial Reporting
Advisory Group (EFRAG) General Assembly och Loftahammars
Golf AB

Card image

Lotte Fløe Marschall

Ledamot

Födelseår: 1966

Övriga uppdrag

Ordförande: Swiipe Payments ApS och GAME
Ledamot: EAL Insurance AB, Finstart Nordic AS och JP Group A/S

Card image

Oskar Steneryd

Ledamot

Födelseår: 1984

Övriga uppdrag

Ledamot: EAL Insurance AB, Edto AB, Lägereld AB och
Steneryd Invest AB

Hitta rätt

Adresser och företagsinfo

Euro Accident Livförsäkring AB
Organisationsnummer: 516401-6783

Har du frågor gällande våra kontor och lokaler?
Då går det bra att skicka ett meddelande.

Växjö
Bäckgatan 16, 352 31 Växjö, se karta

Stockholm
Svärdvägen 3 a, 182 33 Danderyd, se karta

Örnsköldsvik
Strandgatan 7 i, 891 39 Örnsköldsvik, se karta

Göteborg
Engelbrektsgatan 26, plan 1, 411 37 Göteborg, se karta

Malmö
Rundelen 3, 211 36 Malmö, se karta

København
Ørestads Boulevard 67, 1 - 2300 København S , se karta

Oslo
Hieronymus Heyerdahls gate 1, 0160 Oslo, se karta