Ledning, organisation och styrelse

Lokala landsorganisationer med centralt stöd

Vår verksamhet är organiserad i gemensamma stabsfunktioner, centrala funktioner och landsorganisationer i Danmark, Norge och Sverige.

Vår verksamhet är organiserad i gemensamma stabsfunktioner, centrala kontrollfunktioner och landsorganisationer i Danmark, Norge och Sverige.

Företagsledning (ledningsgrupp)

Porträtt av Fredrik Bergström

Fredrik Bergström

Chief Executive Officer

fredrik.bergstrom@euroaccident.com

Porträtt av Janne Korsgaard

Janne Korsgaard

Chief Country Officer Denmark

janne.korsgaard@euroaccident.com

Porträtt av Olav Strøno

Olav Strøno

Chief Country Officer Norway

olav.strono@euroaccident.com

Porträtt av Staffan Johansson

Staffan Johansson

Chief Country Officer Sweden

staffan.johansson@euroaccident.com

Porträtt av Elsa Stattin

Elsa Stattin

Chief Financial Officer

elsa.stattin@euroaccident.com

Porträtt av Christian Halvars

Christian Halvars

Porträtt av Louise Sundelius

Louise Sundelius

Chief Human Resources Officer

louise.sundelius@euroaccident.com

Porträtt av Maria Rylander

Maria Rylander

Chief Product Officer

maria.rylander@euroaccident.com

Porträtt av Miles de Champs

Miles de Champs

Chief Communication Officer

miles.dechamps@euroaccident.com

Porträtt av Olof Bergström

Olof Bergström

Landsorganisationer

I Sverige, Norge och Danmark finns landsorganisationer. Janne Korsgaard ansvarar för Danmark, Olav Strøno för Norge och Staffan Johansson för Sverige.

 

Centrala funktioner

Aktuarie-, Regelefterlevnads-, Internrevisions- och Riskhanteringsfunktionerna är oberoende centrala funktioner. Alla rapporterar till styrelse och VD, förutom Internrevisionsfunktionen som endast rapporterar till styrelsen. Chief information security officer (CISO) ingår som en del av Riskhanteringsfunktionen men är inte en central funktion.

Aktuariefunktion

Ieva Gediminaité, Aktuariegruppen Stockholm AB

Regelefterlevnadsfunktion

Staffan Löfgren, Euro Accident Livförsäkring AB

Internrevisionsfunktion

Agneta Bremander, Moneo Business Integration AB

Riskhanteringsfunktion

Maria von Schéele, Euro Accident Livförsäkring AB

Landsorganisationer

I Sverige, Norge och Danmark finns landsorganisationer. Janne Korsgaard ansvarar för Danmark, Olav Strøno för Norge och Staffan Johansson för Sverige.

Centrala funktioner

Aktuarie-, Compliance-, Internrevisions- och Riskhanteringsfunktionerna är fristående centrala funktioner. Alla rapporterar till styrelse och VD, förutom Internrevisionsfunktionen som endast rapporterar till styrelsen.

Compliancefunktion

Staffan Löfgren, Euro Accident Livförsäkring AB

Aktuariefunktion

Ieva Gediminaité, Aktuariegruppen Stockholm AB

Riskhanteringsfunktion

Petra Holmberg, Euro Accident Livförsäkring AB

Internrevisionsfunktion

Agneta Bremander, Moneo Business Integration AB

Organisationsschema

Organisationsschema

Styrelse

Styrelse

Porträtt av Johan Sidenmark

Johan Sidenmark

Ordförande

Födelseår: 1965

Övriga uppdrag

VD: AMF Pension AB

Ordförande: EAL Insurance AB

Vice ordförande: Försäkringsbranschens
Arbetsgivareorganisation

Ledamot: Svensk Försäkring

Porträtt av Fredrik Strömholm

Fredrik Strömholm

Vice ordförande

Födelseår: 1965

Övriga uppdrag i urval

VD och ordförande Impilo AB samt ordförande i flertal bolag kontrollerade av eller kopplade till Impilo AB.

Ordförande: Stiftelsen Natur och Kultur

Ledamot: Bendiro Holding AB, Delivery I Limited, EAL Insurance AB, Humana AB, Impilo Holding AB, Ortic 3D AB, Skellefteå AIK Hockey, Svanboet Invest AB och Vita Svanboet FIV AB

Suppleant: Strandbygget AB

Övrigt: Skattmästare i Stiftelsen Academica och ledamot i Placeringsrådet vid Karolinska Institutet

Porträtt av Thomas Petersson

Thomas Petersson

Ledamot

Födelseår: 1965

Övriga uppdrag

Ledamot: Active Life Foundation, Eaira Intressenter AB, EAL Insurance AB, EAL Insurance Management AB, Eira AB och Thomas Petersson AB

Porträtt av Malin Björkmo

Malin Björkmo

Ledamot

Födelseår: 1962

Övriga uppdrag

Vice ordförande: Disciplinnämnden
för försäkringsdistribution

Ledamot: Björkmo Advisors AB, EAL Insurance AB, Eggum Invest AB, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Handelsbanken Fonder AB, Infranode AB, Lumera AB, Monterro Fund Management AB, Omocom AB, Tredje AP-fonden och Trygg-Stiftelsen

Porträtt av Katarina Lidén

Katarina Lidén

Ledamot

Födelseår: 1967

Övriga uppdrag

Ledamot: EAL Insurance AB, Loftahammars Golf AB
och Tjustbygdens Sparbank

Porträtt av Lotte Fløe Marschall

Lotte Fløe Marschall

Ledamot

Födelseår: 1966

Övriga uppdrag

Ordförande: GAME

Ledamot: EAL Insurance AB, JP Group A/S

Hitta rätt

Adresser och företagsinfo

Euro Accident Livförsäkring AB
Organisationsnummer: 516401-6783

Har du frågor gällande våra kontor och lokaler?
Då går det bra att skicka ett meddelande.

Växjö
Bäckgatan 16, 352 31 Växjö, se karta

Stockholm
Svärdvägen 3 a, 182 33 Danderyd, se karta

Örnsköldsvik
Strandgatan 7 i, 891 39 Örnsköldsvik, se karta

Göteborg
Engelbrektsgatan 26, plan 1, 411 37 Göteborg, se karta

Malmö
Rundelen 3, 211 36 Malmö, se karta

København
Ørestads Boulevard 67, 1 - 2300 København S , se karta

Oslo
Hieronymus Heyerdahls gate 1, 0160 Oslo, se karta