Gott samarbete med

Aleris Sömnapné

Vi vill kunna erbjuda försäkrade snabb och lättillgänglig vård vid utredning av obstruktiv sömnapné. För att göra det samarbetar vi med Aleris Sömnapné. Det skapar möjligheter för våra försäkringstagare, oavsett vart i landet man bor att få hjälp med utredning av eventuell sömnapné utan att behöva uppsöka en fysisk mottagning.

Aleris utreder sömnapné i den försäkrades hemmiljö genom att de levererar hem en liten dosa som registrerar sömnmönster samt andningen och syrehalten i blodet. Testutrustningen används under två nätter och därefter returneras utrustningen tillbaka för analys. Registreringen analyseras av ett sömnteam under ledning av specialistläkare och svar lämnas inom en vecka.

Få hjälp digitalt

Via Aleris Sömnapné

Det här kan den försäkrade få hjälp med:

  • Utredning av obstruktiv sömnapné
  • Kontakt med specialistläkare eller specialistsjuksköterska
  • Rådgivning och behandling

När är det aktuellt med digital vård?

Inom den traditionella vården i Sverige kan det i dagsläget vara upp till 2 års vårdköer för att få hjälp med utredning och behandling av obstruktiv sömnapné. Med en ny digital specialistmottagning får Euro Accidents försäkrade som söker vård för misstänkt sömnapné tillgång till utredning med kortare väntetid. Oavsett var i landet de bor.

Så fungerar det

1. Söka vård
Den försäkrade söker vård via Euro Accidents app eller kontaktar oss via telefon. Om vi bedömer att den försäkrades vårdbehov lämpar sig för digital vård via Aleris Sömnapné, kontaktar Euro Accident Aleris Sömnpné som ringer upp den försäkrade.

2. Svara på frågor
Vid samtalet får den försäkrade svara på frågor gällande sin hälsa och upplevda besvär. Här väljer man också om man vill få utrustningen hemskickad eller om man önskar hämta den direkt på kliniken i Stockholm.

3. Mätning
Testutrustningen används under två nätter och därefter returneras utrustningen tillbaka för analys.

4. Uppföljning
Svaret analyseras av Aleris sömnteam under ledning av specialistläkare och svar lämnas inom en vecka.

Goda resultat

Sömnapné drabbar 20–25 procent av vuxna män i Sverige och 10-15 procent kvinnor, totalt 600 000 personer. Över 400 000 av dessa behöver professionell behandling med bland annat CPAP eller bettskena. Behandling leder till:

  • förbättrad sömnkvalitet, vilket gör att du oftare vaknar utsövd
  • piggare vakentid, vilket minskar risken för översömnighetsrelaterade olyckor
  • positiv effekt på blodtrycket – stark koppling mellan sömnapnésyndrom och hjärt-kärlsjukdom
  • minskad risk för typ II-diabetes

Inom den traditionella vården i Sverige kan det i dagsläget vara upp till två års vårdköer för att få hjälp med utredning och behandling av obstruktiv sömnapné. Med vårt samarbete möjliggör vi för Euro Accidents försäkrade att få hjälp med utredning utan att behöva uppsöka en fysisk mottagning och med kortare väntetid.

Johanna Sandberg, nätverkskoordinator för Euro Accidents vårdgivarnätverk