Kortare väntetid

Ny plattform för bättre service i telefon

Under helgen har vi driftsatt en ny telefoniplattform som ska bidra till att höja servicenivån när du ringer till oss.

Med den nya telefoniplattformen får du inledningsvis veta beräknad kötid och din köplats. Under väntetiden lämnar vi sedan löpande besked om din aktuella köplats.

Vi vill dock poängtera att den beräknade kötiden som lämnas endast är en prognos. Den verkliga kötiden kan alltså komma att bli längre än den beräknade som lämnas inledningsvis.

För dig som väljer att lämna ditt telefonnummer för att bli uppringd av oss, så har väntetiden kortats med en timme till tre timmar som längst.

Förbättringarna av telefonin och förstärkningen av fler sjuksköterskor är några av våra åtgärder på kort sikt som ska bidra till att öka tillgängligheten och höja servicenivån när du ringer till oss.