Vår metod

Ökad resiliens en förutsättning för långsiktig hållbarhet

Idag står stressrelaterad psykisk ohälsa för över hälften av alla längre sjukfall visar en rapport från Försäkringskassan. Detta orsakar inte bara stort lidande för individen, utan resulterar också i ökade kostnader för arbetsgivaren och samhället. På Euro Accident arbetar vi för att vända utvecklingen genom att utveckla metoder för att identifiera tidiga tecken på ohälsa och sätta in rätt resurser i rätt tid. Allt vårt arbete utgår från att varje individs situation är unik. Genom att fokusera på individens förmågor kan vi hjälpa inte bara på kort sikt, utan även bidra till att skapa resiliens för framtida utmaningar, vi kallar det Hållbara Medarbetare.

Att skapa hållbara medarbetare och bidra till en hållbar samhällsutveckling är något som återspeglas i det dagliga arbetet på Euro Accident. Under lång tid har vi försökt skapa mervärde i våra produkter utöver det som vi betalar ut i ersättning. Det har vi gjort dels genom att erbjuda skadeförebyggande insatser som vårt samtalsstöd där den försäkrade kan få hjälp av en psykolog, ekonom, jurist, ergonom, hälsocoach eller HR-konsult i ett tidigt skede, men också genom rehabiliterande program som syftar till att öka den försäkrades psykologiska motståndskraft, även kallat resiliens.

– Med vår metod stöttar vi individen att vara hållbar över tid och anpassar insatser och behandling utifrån dennes förutsättningar. Då har vi långt mycket större chans att kunna hjälpa långsiktigt för att undvika eller förkorta en sjukskrivning. Vi ser det inte som en framgång när en enskild sjukskrivning avslutats om det finns ytterligare ohälsa som resulterar i återkommande sjukskrivningar, säger Maria Rylander, chef Produkt på Euro Accident och fortsätter:

– Många vi hjälper är små företag som vare sig har kunskap eller resurser att hjälpa en medarbetare som till exempel drabbas av mental ohälsa och för dem kan vi göra verklig skillnad. Idag hjälper vi 8 av 10 genom våra tidiga insatser att inte bli långvarigt sjukskrivna.

Maria Rylander, produktchef på Euro Accident.

Maria Rylander, Chef produkt på Euro Accident. Foto: Ola Sprang

Att ha egna behandlingsprogram och ett individanpassat arbetssätt som tillämpas av företagets egna psykologer, sjuksköterskor och hälso- och rehabprocessledare är en viktig förutsättning för att bidra till Hållbara medarbetare och i förlängningen skapa ett Hållbart produkterbjudande. Hållbart produkterbjudande är ett av Euro Accidents hållbarhetsmål som stöttar FN:s globala mål God hälsa och välbefinnande. I korthet innebär Hållbart produkterbjudande att Euro Accident som företag ska:

  • Hjälpa människor till förbättrad hälsa och välbefinnande genom förebyggande och behandlande tjänster i våra produkter och därmed också hjälp företag att minska sjukfrånvaron.
  • Arbeta för att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.
  • Bidra till ekonomisk trygghet för den försäkrade genom våra produkter.

Att Hållbart produkterbjudande valts ut som ett av bolagets fyra fokusområdena – övriga är Ansvarsfullt företagande, Våra medarbetare och Miljö – är för att det är inom detta område vi ser att vi kan bidra mest och göra faktiskt skillnad.

– Som verksamma inom personriskförsäkringar känns det självklart att vårt hållbarhetsarbete fokuserar på områden som rör miljö, hälsa, välmående och arbetsförhållanden. Vad gäller Hållbart produkterbjudande arbetar vi dagligen för att utveckla tjänster i våra försäkringar, som i kombination med våra metoder och arbetssätt, gör kundföretagen friskare och mer produktiva och minskar risken för ohälsa, sjukskrivning och dålig livskvalitet genom att göra medarbetare mer hållbara. På så sätt gör vi skillnad för såväl människor, som företag och samhället i stort, avslutar Maria Rylander.

Hållbarhetsmålet nr 3