Vi internrekryterar

Maria von Schéele har utsetts till ny Chief Risk Officer

Maria von Schéele har utsetts till ny Chief Risk Officer, CRO, på Euro Accident från och med den 15 juni 2024. Hon har arbetat på bolagets riskhanteringsfunktion sedan 2022 och har en lång erfarenhet inom försäkringsbranschen bakom sig.

Maria von Schéele tar över rollen som Chief Risk Officer, CRO, efter Petra Holmberg som lämnar Euro Accident för en annan tjänst i finans- och försäkringsbranschen.

– Det känns tryggt med Maria på plats som redan känner verksamheten och organisationen väl – och extra roligt med en internrekrytering där vi kan ta tillvara på och utveckla de medarbetare som redan finns på företaget. Hon har dessutom en väldigt bred kompetens och en lång branscherfarenhet som bidrar positivt även i frågor utanför riskhanteringsfunktionen, säger Fredrik Bergström, vd på Euro Accident.

Maria har arbetat som riskanalytiker på Euro Accidents riskhanteringsfunktion sedan 2022 och med särskilt fokus på de operativa riskerna. Under en period var hon även tillförordnad som ansvarig för regelefterlevnadsfunktionen.

Dessförinnan har Maria haft olika roller och ansvar inom riskhantering, regelefterlevnad och internkontroll på Anticimex Försäkringar, Ica Försäkring och Trygg-Hansa. Maria har också arbetat med tillsyn av försäkringsbolag på Finansinspektionen och som revisor på Deloitte.

– Jag är tacksam för att ha fått den här möjligheten och ser fram emot att få leda och samordna Euro Accidents fortsatta riskarbete tillsammans med övriga medarbetare på riskhanteringsfunktionen och på företaget, säger Maria von Schéele, Chief Risk Officer på Euro Accident.