Covid-19

Information om våra försäkringar och coronaviruset

Här har vi samlat infomation som ger dig koll på hur dina försäkringar gäller kopplat till covid-19 och dess effekter.

Försäkringen omfattar inte ersättning för sjukdom till följd av covid-19. Den omfattar heller inte provtagning eller vaccination.

Läs om hur du kan söka vård.

Telefon- eller videomöte

Flera av våra kliniker har möjlighet att erbjuda ett telefon- eller videomöte istället för ett fysiskt besök. Om du redan har ett inbokat besök kan du höra av dig till oss, 0771-10 50 10, för att höra om det finns möjlighet att få ett telefon- eller videomöte istället.

Sjukförsäkring PlanSjuk ger dig tillgång till hälsotjänster och rehabiliterande hjälp.

Ring 0771-10 50 11 om du vill använda din försäkring.

Samtalsstöd – rådgivning av specialister i en utmanande tid

Om du behöver rådgivning och stöd kan du få det via telefon eller video av specialister oavsett om det handlar om stress, ergonomi på hemarbetsplatsen, hälsa, relationsproblem, juridiska frågor eller ekonomi. Med den här tjänsten kan du ringa och få hjälp av till exempel en psykolog – helt utan extra kostnad, det ingår i din försäkring. Är du chef eller har HR-ansvar kan du också få chefsstöd eller tala med en HR-konsult.

Rehabilitering om du blir sjuk

Om du skulle bli sjukskriven får du och din arbetsgivare rätt stöd och hjälp av en av våra hälso- och rehabprocessledare med olika åtgärder som syftar till att du ska återfå hälsa och arbetsförmåga. Även om du inte varit sjukskriven under en längre tid kan du få hjälp av försäkringen. Om du skulle bli sjuk, påminn din chef om att anmäla det till oss så får du professionellt stöd i din väg tillbaka till arbete.

Långtidscovid

De flesta som drabbats av covid-19 blir bra efter några veckor men för vissa kan det bli långdraget med symptom som påverkar livskvalitén negativt. Långtidscovid är en ny diagnos där det är oklart varför vissa drabbas hårt och andra inte alls. Symptomen kan variera från individ till individ och det finns ännu ingen bred kunskap i ämnet men forskning pågår.

En person som drabbats av långtidscovid kan få andningssvårigheter, försämrad kondition, ökad trötthet, kognitiva besvär eller huvudvärk. I många avseenden påminner symptomen om de som är vanliga vid utmattningssyndrom och det kan därför vara svårt att ge diagnos.

Om du misstänker att du har drabbats av långtidscovid kan du få hjälp via försäkringen. Be din chef att skicka in en anmälan så att du kan få professionellt stöd under din väg tillbaka.

Euro Accidents gruppförsäkringar, förutom Sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess, kan ge ersättning för besvär till följd av covid-19. Här är information om några av de ersättningar som kan bli aktuella.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Du kan få ersättning för bestående besvär till följd av covid-19, så kallad medicinsk invaliditet. Det kan till exempel vara att du fått nedsatt luktsinne, som inte återkommit när det gått ett år efter att du blev sjuk.

Livförsäkring

Försäkringen omfattar ersättning för dödsfall till följd av covid-19.

Sjukförsäkring

Du kan få månatlig ersättning från försäkringen om du blir arbetsoförmögen på grund av covid-19, och arbetsoförmågan varar längre än karenstiden.

Mer info

Folkhälso­myndigheten

Om du vill veta mer om covid-19 ska du alltid hålla dig uppdaterad på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vid symtom

Om du misstänker att du har covid-19 ska du vända dig till 1177. Där finns infomation om vad du ska göra och hur du ska gå tillväga för att få hjälp i den region du bor.

Vid akuta besvär ska du alltid ringa 112.

Fråga oss!

Här kan du se svaren på de vanligaste frågorna som kommer in till oss. Ställ gärna en egen fråga om du inte hittar det du söker. Vårt mål är att svara dig inom en arbetsdag.

Nu i samtalsstöd

Få hjälp av ergonom

Nu kan du få råd om hur du får till en bra arbetsmiljö när du arbetar hemifrån. Två tillfällen ingår då du har samtalsstöd via din försäkring.