Produktinformation

Kritisk Sygdom

Økonomisk hjælp, der kan gøre en svær tid lidt lettere

Forsikring for Visse kritiske sygdomme udbetales ved bestemte sygdomme og behandlinger, der fremgår af forsikringsbetingelserne.

 

  • Engangsudbetaling, når du får diagnosticeret en sygdom eller behandling, som er angivet i betingelserne, fx kræft
  • Engangsudbetaling, som kan bruges, til hvad du ønsker, fx en rejse eller behandling

Dækningen for Kritisk Sygdom udbetales til den forsikrede, hvis den forsikrede får diagnosticeret en alvorlig lidelse eller sygdom i henhold til forsikringsbetingelserne.

Dækningen skal være tegnet og gældende på det tidspunkt, hvor diagnosen stilles og de øvrige dækningsbetingelser er opfyldt.

Du skal ringe eller skrive til Euro Accident og anmelde din skade, når du får diagnosticeret en af de sygdomme eller behandlinger, som er defineret i vores forsikringsbetingelser for Visse kritiske sygdomme.

Euro Accident udbetaler forsikringssummen til din bankkonto.

Du kan tegne forsikringen, hvis nedenstående betingelser er opfyldt:

  • Er mellem 16 og 66 år
  • Har bopæl og folkeregisteradresse i Danmark
  • Er berettiget til de danske offentlige sociale ydelser

Du kan tegne forsikringen senest, når du fylder 66 år.

Forsikringen kan tegnes af dig eller via en firmaforsikringsaftale.

Forsikringen kan tegnes fra 16 til og med 66 år, og kan gælde til og med den måned hvor du fylder 67 år. Forsikringen gælder ikke længere ved ophør eller med udtrædelse af aftalen, hvori dækningen er tegnet.

Prisen for forsikringen beregnes på baggrund af hvilken aftale der benyttes, dækningens størrelse og om den tegnes som individuel forsikring eller via virksomhed.

Kontakt en forsikringsformidler og få et tilbud.

Find

Betingelser og Blanketter

Vi har samlet alle vores betingelser og blanketter på en side.

 

Til siden

Sådan køber du forsikringen

Vores forsikringer kan købes igennem forsikringsformidlere eller nogle af vores partnere.