contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Skatteregler for forsikringer

Skatteregler

Udbetalinger fra dine forsikringer beskattes forskelligt afhængig af, hvilken type forsikring der bliver udbetalt. Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag (AMB) af forsikringsudbetalinger.

 

Forsikring ved Tab af Erhvervsevne, Præmiefritagelse og Børnepension

Hvis du har fået et fradrag ved indbetalingen til forsikringen (skattekode 1), skal der betales personlig indkomstskat ved udbetaling.

Hvis du ikke har fået et fradrag ved indbetalingen til forsikringen (skattekode 5) er udbetalingen skattefri.

 

Forsikring ved dødsfald, Kritisk Sygdom og Børnepension

Der har ikke været fradrag ved indbetalingen til forsikringen (skattekode 5), udbetalingen vil være skattefri.

 

Boafgift

Hvis udbetalingen sker på grund af den forsikredes død, fratrækkes der i visse tilfælde boafgift.

 

Boafgift udgør en procentdel af forsikringssumen

Udbetaling til

Boafgift

Ægtefælle

0 %

Børn, stedbørn og deres børn

15%

Forældre

15%

Samlever*

15%

Andre

36,25%

* betinget af at den forsikrede og samleveren har haft fælles bopælsadresse i minimum 2 år på dødsfaldstidspunktet, eller enten har, har haft, eller venter barn sammen.

Hvis du er bosiddende i udlandet eller dine arvinger bor i udlandet, kan der gælde andre regler. Hvis du har spørgsmål i den forbindelse, er du velkommen til at kontakte din mægler.

Var denne side en hjælp?