contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Vores koncept

Holdbare Medarbejdere – et sundt koncept

Med vores koncept Holdbare Medarbejdere vil Euro Accident positionere sig som Danmarks sundeste forsikringsselskab.
Vi tror på, at mennesker både kan arbejde og være produktive – og samtidig forblive sunde og raske.

Holdbare Medarbejdere er en ny måde at tænke forsikring og sundhed sammen på. Konceptet har vi en årrække haft stor succes med i Sverige.

Gennem tidlig indsats ved sygdom, behandling med langsigtet perspektiv og forebyggende aktiviteter bidrager vi i
Euro Accident til, at vores forsikringskunder får relevante sundhedsfremmende tilbud.

Resultatet er dét, vi kalder Holdbare Medarbejdere.

Med de helt rigtige forsikringer og fokus på sundhed, tidlige og målrettede indsatser vil medarbejderne føle tryghed og forblive raske. Når man er tryg og rask, yder man mere – og når medarbejderen har det godt, klarer hele virksomheden sig bedre.

 

Janne Korsgaard, CEO,
Euro Accident Danmark

Med de helt rigtige forsikringer og fokus på sundhed, tidlige og målrettede indsatser vil medarbejderne føle tryghed og forblive raske. Når man er tryg og rask, yder man mere – og når medarbejderen har det godt, klarer hele virksomheden sig bedre.

Thomas Petersson, Group CEO, Euro Accident

Sunde forsikringer

I 2018 var 39% af alt sygefravær relateret til sygefravær over 30 dage. Forskning har vist, at en tidlig indsats ved sygdom er altafgørende for en arbejdstagers mulighed for fastholdelse på arbejdspladsen. Vi har derfor i Euro Accident valgt at koble forsikring ved Tab af Erhvervsevne sammen med vores sundhedsforsikring. Derigennem har vi mulighed for at ”fange” mistrivsel før, den bliver så alvorlig, at den påvirker det daglige funktionsniveau.

Den seneste førtidspensionsreform fra 2013 har gjort det vanskeligt at gennemskue, hvordan man som langtidssyg kan forvente at være sikret økonomisk. Derfor er en Tab af Erhvervsevne forsikring hos Euro Accident altid med udgangspunkt i, at den forsikrede opnår fuld lønkompensation.

Euro Accidents kerneopgave er alene at tilbyde forsikringsprodukter, og det står derfor den enkelte frit for at vælge, hvor og hvor meget der skal indbetales til en eventuel pensionsopsparing.

Fordi vi hos Euro Accident alene tilbyder forsikringsprodukter, er vores prisstruktur transparent. Transparens opnår vi ved, at vores priser afspejler den reelle risiko, der ønskes forsikret.

*Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø – Fraværsrapport 2019

Det helt særlige ved Euro Accidents forsikring

Det helt særlige ved Euro Accident

Ønsker du at vide mere om vores koncept, kontakt os gerne