contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Klage

Hvis du ikke er tilfreds

Er du ikke tilfreds med Euro Accidents afgørelse, produkter eller services, bedes du venligst, enten kontakte den medarbejder eller afdeling der har behandlet din sag for en revurdering, eller sende din henvendelse via nedenstående kontaktformular.

Hvis du ikke er enig i den gennemførte revurdering, har du mulighed for at rette henvendelse til den Klageansvarlige i Euro Accident. Den Klageansvarlige vil gennemgå sagen på ny med friske øjne.
Den Klageansvarlige er Euro Accidents Juridiske afdeling ved Jesper Løye.

Du kan kontakte den Klageansvarlig ved at bruge nedenstående formular, eller sende et brev:

Postadressen er:

Euro Accident Liv, filial af Euro Accident Livförsäkring AB, Sverige
Att.: Den Klageansvarlige
Ørestads Boulevard 67, 1. tv.
DK-2300 København S


Kan du ikke nå til enighed med Euro Accident?

Hvis du efter den Klageansvarliges gennemgang og afgørelse fortsat ikke er tilfreds, kan du rette henvendelse til Ankenævnet for Forsikring, for en uvildig vurdering.

Ankenævnet for Forsikring behandler klager over alle private forsikringer. Du kan læse mere om Ankenævnet for Forsikring, oprette en elektronisk klage, eller printe en klageformular via www.ankeforsikring.dk.

Det koster et mindre gebyr at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Du kan tidligst efter den Klageansvarliges afgørelse vælge at indbringe sagen for en domstol. Dette gælder også selvom afgørelsen er behandlet ved Ankenævnet for Forsikring.

 

Utilfreds?

Send os en besked
Hvilken forsikring drejer det sig om? * (mandatory)
Hvilken forsikring drejer det sig om?


Hvis du ønsker at sende pr brev:

Klageansvarlig
Euro Accident Liv
Ørestads Boulevard 67, 1. tv.
2300 København SVar denne side en hjælp?