Gå ikke glipp av muligheten

Bli del av vårt psykolognettverk

Som samarbeidspartner for leveranse av behandlingstjenestene våre er nettverket svært viktig for oss og for våre kunder.

Vi i Euro Accident har ambisjon om å bidra til en trygg og frisk verden. Vi tar utgangspunkt i at det folk vil ha er et meningsfullt liv, der de opplever mestring, føler tilhørighet, trygghet, deltakelse og felleskap som bygger deres identitet og selvrespekt.

Vi ser oss som en katalysator for at folk lettere skal oppnå dette. I vårt arbeid vektlegger vi derfor de fysiske, mentale, sosiale, følelsesmessige, miljømessige og eksistensielle rammene i folks liv i det tilbudet vi gir.

Euro Accident er et forsikringsselskap som leverer behandlingsforsikring i tillegg til alle andre forsikringer rettet mot arbeidsmarkedet.

For oss handler forsikring om mye mer enn å betale en økonomisk erstatning når det har inntruffet en skade. Vi vet at det finnes mye å gjøre før det har gått så langt. Vi er en partner med arbeidsgivere, arbeidstakere og samfunnet forøvrig ved å bidra til målet om et trygt, godt og inkluderende arbeidsliv.

Vi skreddersyr derfor oppleggene for den forsikrede slik at de får den mest optimale hjelpen. Dette skal bidra til at de står opp motivert, er inspirerte og trygge på jobb og kommer hjem tilfreds, med overskudd til godt privatliv. Nå kan du få være med oss på denne reisen ved å bli del av vårt psykolognettverk.

Kvalitet, tilgjengelighet og omsorg

Vi streber alltid etter å tilby den beste servicen og den beste hjelpen, slik at kundene våre er fornøyde med både oss og våre partnere. Behandlingen og hjelpen de får fra deg, vil være en stor del av deres inntrykk av Euro Accident. Derfor er vi nøye med å velge samarbeidspartnere som er like opptatt av høy kvalitet, høy tilgjengelighet og god hjelp, som vi er.

Følgende er viktig for oss:

  • De som skal utgjøre nettverket bør primært være ansatt som psykologer i en norsk virksomhet. Les mer om dette på siden for vanlige spørsmål og svar.
  • I psykologfelleskapene ønsker å ha en selektert gruppe av psykologer til å jobbe med våre kunder. Disse skal kunne tilby en variasjon av metoder og jobbe i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis. Erfaring med arbeidspsykologi og helsepsykologi vil vektlegges.
  • Vi vil drive opplæring av nettverket i Euro Accidents verdier og mål, nødvendig og ønsket metodikk samt følge opp nettverket og de som gis behandling der via våre interne helsepersonellressurser (psykolog, lege, sykepleier, prosesskoordinator ++).

Ta kontakt

Hvis dette høres ut som noe din virksomhet vil være med på så ta kontakt for å avtale en nærmere prat.

Tor Levin Hofgaard, Sjefpsykolog

torlevin.hofgaard@euroaccident.com

De vanligste spørsmålene

Les de vanligste spørsmålene om psykolognettverket i Euro Accident.