Årsredovisning 2022

Stabilt resultat trots en omvärld i förändring och fortsatt fokus på hållbarhet

Euro Accident levererar ett stabilt resultat under en period där turbulens i omvärlden och kraftigt ökad inflation har påverkat bolagets resultat. Att resultatet är starkt trots dessa effekter är glädjande och visar på bolagets finansiella motståndskraft. 

Den kraftfulla inflationen har påverkat våra skadereserver och därmed orsakat en negativ resultatpåverkan för 2022. Bolaget har dock en god underliggande lönsamhet och levererar trots omvärldens utmaningar ett starkt resultat vilket även bekräftas av att kredivärderingsinstitutet AM-Best upprepar sin rating ”A− Excellent” med stabila utsikter.

– Inflationen som slog till med full kraft under 2022 föranledde en höjning av indexeringarna av våra utbetalningar, vilket påverkade våra skadereserver och därmed vårt resultat för 2022 negativt. Det är förstås tråkigt för det finansiella resultatet, men det är som det ska vara. Hela vår uppgift som försäkringsbolag är att kunna erbjuda stöd till människor just när tillvaron av olika anledningar blir utmanande, säger Thomas Petersson, vd på Euro Accident, och fortsätter:

– Med det sagt kan vi trots allt visa ett mycket fint resultat och en stark balansräkning för 2022. Vi växte med 24 procent och samtliga tre marknader visar tillväxt. Vi fortsätter att växa hållbart och tryggt, till nytta för alla som är försäkrade hos oss, för våra kundföretag och förmedlare, och även för våra ägare.

Under 2022 ökade Euro Accident fokuset på sitt hållbarhetsarbete inom fokusområdena hållbart produkterbjudande, våra medarbetare, ansvarsfullt företagande och miljö. Långsiktig hållbar utveckling är grundläggande för den verksamhet vi bedriver och vi arbetar kontinuerligt med FN:s globala mål för hållbar utveckling och för att minska vårt klimatavtryck.

– Vi står inför stora förändringar med krav på nya processer och rapporteringsregelverk på hållbarhetsområdet. Under 2023 kommer vi att jobba vidare med att utveckla vårt strategiska hållbarhetsarbete för att fortsätta realisera våra hållbarhetsmål. Utmaningen de närmaste åren är att bli klimatneutrala samt att se till att nya lagar och regler implementeras, avslutar Thomas Petersson.