Förändring behövs

Svenska arbetsgivare upplever stora utmaningar med rådande rehabmodell

Förtroendet för det offentliga rehabiliteringssystemet är lågt bland svenska företag. Det visar en ny Novus-undersökning från Euro Accident.

Den 1 juli 2018 trädde en ny reform i kraft – Reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete – med syfte att förtydliga och utöka arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Nu pekar Euro Accidents rapport ”Det finns en bättre väg – sluta resonera om arbetsrelaterad ohälsa – arbeta holistiskt istället”, som genomfördes 2022 bland över 300 företag med mellan 10 och 249 anställda, att det finns brister i rehabiliteringsmodellen som drabbar små och medelstora företag i samband med arbetsrelaterad ohälsa.

–   Rapporten visar tydligt att regeringens rådande rehabiliteringsmodell inte ger det stöd arbetsgivaren och den anställde har behov av. Målet bör vara att hjälpa människor så att de långsiktigt får en förmåga att leva ett hälsosamt och hållbart liv. Ytterst är en fungerande rehabiliteringsmodell en fråga om folkhälsa och samhällsekonomi, säger Maria Rylander, produktchef Euro Accident.

Rapporten visar bland annat:

  • Den arbetsrelaterade psykiska ohälsan ökar i samhället.
  • Närmare var tredje medarbetare (31 procent) i företag med 10–249 anställda i privat sektor har varit sjukskriven för arbetsrelaterad ohälsa i över två̊ veckor.
  • Bland arbetsgivare som haft minst en medarbetare sjukskriven för arbetsrelaterad ohälsa har tre av fyra fall rört sig om långtidsfrånvaro (över 60 dagar).
  • ”Brist på tid”, ”brist på egen kompetens” samt ”bristande kommunikation med koordinatorer på Försäkringskassan” upplever arbetsgivarna som de främsta utmaningarna med rehabprocessen vid arbetsrelaterad ohälsa.
  • En överväldigande andel av regeringens bidragsmedel går även efter reformen om förstärkt rehabilitering för återgång till arbete till stora organisationer med fler än 200 anställda. Insatserna missar därmed små- och medelstora svenska företag som utgör 99,9 procent av de svenska företagen.
  • Närmare hälften av arbetsgivarna (45 procent) säger sig ha mycket eller ganska lågt förtroende för det offentliga rehabiliteringssytemet.
  • Samma undersökning visar att enbart en tredjedel (34 procent) upplevt kontakten med Försäkringskassan som tillfredsställande.
  • Euro Accidents metod lyckas återinföra 8 av 10 sjukskrivna kunder i arbete och ytterligare 10 procent har ökat sin arbetsförmåga, dvs. 90 procent är åter i arbete.


Ta del av rapporten: ”Det finns en bättre väg – sluta resonera om arbetsrelaterad ohälsa – arbeta holistiskt istället”. Pdf, 1.5 MB.

Läs mer om Novusundersökningen. Pdf, 2.7 MB.