Barn- och ungdomsförsäkringen

Vi lanserar digital utbildning för att stärka barn och ungas psykiska hälsa

I samarbete med psykiatern Ullakarin Nyberg och Livsleden AB lanserar vi en digital utbildning i vår Barn- och ungdomsförsäkring. Utbildningen heter Livsorientering och ska stärka det psykiska välbefinnandet hos barn, unga och deras föräldrar innan eventuell ohälsa bryter ut.

Andelen barn och unga som söker vård för psykisk ohälsa ökar markant, visar statistik från Barnombudsmannen. Samtidigt vittnar vi på Euro Accident om att allt fler föräldrar upplever stress och oro som en följd av utvecklingen.

Det är med förhoppningen att kunna hjälpa barn och unga och deras föräldrar till ett ökat välbefinnande i vardagen, som vi börjar erbjuda en hälsofrämjande tjänst i vår Barn- och ungdomsförsäkring. Tjänsten har fått namnet Livsorientering och är en digital utbildning som stärker det psykiska välbefinnandet på en förebyggande nivå.

Psykiatern Ullakarin Nyberg, överläkare och suicidforskare vid Karolinska Institutet.

Genom självutvecklande övningar, interaktiva bildspel och filmer får användaren möjlighet att lära känna och utveckla de styrkor och förmågor som vi människor redan har inom oss. Det är genom utveckling av dessa som vi kan öka vår motståndskraft i olika situationer. 

Livsorientering är från början ett koncept skapat av den välkända psykiatern Ullakarin Nyberg och Livsleden AB, som Euro Accident digitaliserat och anpassat för sina försäkrade.

– I en samtid där den psykiska ohälsan fortsätter att öka och kryper allt längre ner i åldrarna, har Euro Accident en förhoppning att kunna bidra med en hälsofrämjande tjänst. Vi är glada att kunna säga att beslutet landade i utbildningen Livsorientering. Den ligger i linje med Euro Accidents övergripande synsätt om förebyggande insatsers kraft, och fokuserar på att stärka det psykiska välbefinnandet innan eventuell ohälsa bryter ut. Vi hoppas att våra försäkrade kommer ha stor glädje av utbildningen, säger Mathilda Hasselgren, Product Director på Euro Accident, om satsningen.