Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Digital utbildning

Livsorientering – en förebyggande utbildning för psykisk hälsa

Allt fler barn och unga upplever psykiska besvär i någon form, och som förälder kan det kännas svårt att veta hur man kan förebygga att ens eget barn mår dåligt. Vi på Euro Accident har därför valt att skapa en digital utbildning som syftar till att öka välbefinnandet hos våra barn och ungdomar, och skapa större motståndskraft.

Andelen personer som upplever psykisk ohälsa fortsätter att öka, och kryper allt längre ner i åldrarna. Det kan exempelvis röra sig om oro, ångest, nedstämdhet eller sömnbesvär. Det är även vanligt att föräldrar eller andra nära anhöriga, känner oro och stress som en följd av utvecklingen. Hur gör man egentligen för att förebygga att man själv, eller att ens barn mår dåligt?

Med förhoppningen att hjälpa barn och deras anhöriga till ökat välbefinnande i vardagen, har Euro Accident valt att erbjuda försäkrade i Barn- och ungdomsförsäkringen den digitala utbildningen Livsorientering.

Livsorientering sätter fokus på människans inre resurser

Livsorientering är en digital utbildning som är framtagen för att stärka det psykiska välbefinnandet på en förebyggande nivå. Utbildningen lär oss att upptäcka och använda de styrkor och förmågor som vi människor redan har inom oss. Den inre styrkan beskrivs som våra inre resurser, och det är när vi utvecklar dessa som vi också ökar vår motståndskraft i olika situationer.

Få bättre motståndskraft i livets svårare stunder

Under vår livsresa kommer det att dyka upp situationer som vi inte kan styra över – men om vi lär oss hur vi hanterar dem, behöver vår livskvalitet inte bli påverkad i samma utsträckning. Vi kallar det resiliens.

Illustration av Josef Svanström som föreställer person där de inre resurserna är belysta

Vägledning för dig och ditt barn

Livsorientering är till för de personer som önskar att öka sitt psykiska välbefinnande, eller som vill lära känna sina inre resurser bättre.

Utbildningen kan göras av:

  • Barn tillsammans med förälder.
  • Ungdomar, med stöttning av förälder vid behov.
  • Föräldrar för att sprida sin kunskap vidare, eller för att finna egen inre styrka.

Utbildningen är framtagen för att göras i ett förebyggande syfte. Det betyder att barnet eller den vuxna inte behöver uppleva psykisk ohälsa för att göra utbildningen. På så sätt kan ni stå bättre rustade inför livets alla stunder – även de som känns mer utmanande.

Livsorientering ligger helt i linje med Euro Accidents övergripande synsätt kring psykisk hälsa. Utbildningen fokuserar liksom vi på att öka medvetenhet om sig själv och livet, och att hitta sätt att bli bättre rustad för att hantera livets upp- och nedgångar. Genom en ökad medvetenhet om de styrkor och förmågor som vi redan har inom oss, kan vi i högre grad utveckla resiliens, och på så sätt bättre stå emot motgångar med psykisk hälsa i behåll.

Fredrik Bengtsson, Psykolog

Psykiatern Ullakarin Nyberg är en av författarna

För att skapa utbildningen Euro Accident samarbetat med ett företag som heter Livsleden AB, med Noah From som grundare. Det är Noah som tagit fram konceptet Livsorientering, tillsammans med den välkända psykiatern Ullakarin Nyberg. Ullakarin är suicidforskare vid Karolinska Institutet och syns ofta i radio och tv.

Utbildningen finns på Mina sidor

De vårdnadshavare som har en Barn- och ungdomsförsäkring hos oss har tillgång till utbildningen i inloggat läge på Mina sidor.

Utbildningen innehåller självutvecklande övningar, interaktiva bildspel och filmer med psykiatern Ullakarin Nyberg.

Börja Livsorientera

Du som har tillgång till vår Barn- och ungdomsförsäkring kan logga in på Mina sidor och starta Livsorientering.

Hjälpte den här sidan dig?