Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Hitta försäkring

Här hittar du alla våra försäkringar

Välj situation ...
eller kategori
 1. Euro Accidents Barn- och ungdomsförsäkring kan ersätta kostnader vid olycksfall och ge ett engångsbelopp om ditt barn får nedsatt kroppsfunktion.

 2. Om du kompletterar din sjukförsäkring PlanSjuk med vår Efterlevandepension kan du se till att dina närmaste får ett fast belopp varje månad i minst ...

 3. Med en Fortsättningsförsäkring kan du fortsätta ha en försäkring när du inte längre kan vara med i tidigare gruppavtal ...

 4. Vår Förtidskapitalförsäkring kan ge dig ett skattefritt engångsbelopp om du inte kan arbeta som tidigare. Om du senare bildar familj eller får barn ...

 5. Vår Kritisk sjukdomsförsäkring kan ge dig ett skattefritt engångsbelopp om du drabbas av en allvarlig sjukdom. Försäkringen säljs inte längre, men för ...

 6. Med vår Livförsäkring kan du se till att dina närmaste får ett skattefritt engångsbelopp när du dör.

 7. Med vår Livförsäkring med barnskydd kan du se till att dina närmaste får ett skattefritt engångsbelopp om du dör. Om ditt barn skulle dö betalas ett ...

 8. Med vår Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd kan du se till att dina närmaste får ett skattefritt engångsbelopp om du dör. Om ditt barn ...

 9. Vår Olycksfallsförsäkring kan ersätta dina kostnader vid olycksfall och ge dig ett skattefritt engångsbelopp om olycksfallet ger nedsatt ...

 10. Premiebefrielseförsäkring ger dubbel ekonomisk trygghet om en av dina medarbetare skulle bli sjukskriven en längre tid. Medarbetarens tjänstepension ...

 11. Med en Seniorförsäkring kan du fortsätta ha en försäkring när du inte längre kan vara med i ditt tidigare gruppavtal på grund av ålder eller pension ...

 12. Vår Sjukavbrottsförsäkring kan ersätta företagets fasta kostnader, som löner, lokalhyra, el, telefon och ränte- och leasingkostnader, om du blir sjuk ...

 13. Vår Sjukavbrottsförsäkring bas kan ersätta företagets fasta kostnader som löner, lokalhyra, el, telefon och ränte- och leasingkostnader med upp till ...

 14. Med vår Sjukförsäkring får du en skattefri utbetalning varje månad, om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Pengarna betalas ut ...

 15. Ekonomisk ersättning om du blir långtidssjukskriven. Förebyggande hälsotjänster och rehabiliteringsstöd för att undvika att du blir det. Allt ingår i ...

 16. Med vår Sjukförsäkring utdelning får du som är delägare i ett fåmansbolag ett bra försäkringsskydd också för den inkomst som du tar ut som utdelning.

 17. Vår Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt och kan ersätta dina kostnader vid olycksfall och ge dig ett skattefritt engångsbelopp om en ...

 18. Med vår sjukvårdsförsäkring PrivatAccess brons får du snabb tillgång till professionell sjukvårdsrådgivning, planerad vård och operation hos privata ...

 19. Med vår sjukvårdsförsäkring PrivatAccess guld får du snabb tillgång till professionell sjukvårdsrådgivning, planerad vård och operation hos privata ...

 20. Med vår sjukvårdsförsäkring PrivatAccess silver får du snabb tillgång till professionell sjukvårdsrådgivning, planerad vård och operation hos privata ...

 21. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en livförsäkring som din arbetsgivare skaffar åt alla medarbetare som ett viktigt tillägg till det statliga ...

 22. Med en Vidareförsäkring kan du fortsätta ha en försäkring när du inte längre kan vara med i ditt tidigare gruppavtal på grund av din ålder ...

Hjälpte den här sidan dig?