Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator
Ett par står i köket och kollar ner i en tidning tillsammans

Tjänstepensions­­försäkring

Premie­befrielse­­försäkring

Fortsatt inbetalning till din tjänstepension om du blir sjuk

Fortsatt inbetalning av din tjänstepension om du blir sjuk. Ditt tjänstepensionssparande kan därmed fortsätta att växa tills du blir frisk igen eller går i pension. I och med att Premiebefrielseförsäkring är frikopplad från sparandet är det dessutom enkelt att flytta sparandet mellan olika försäkringsbolag.

 • Rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom, hälsocoach eller HR-konsult för privata eller arbetsrelaterade frågeställningar
 • Fortsatt inbetalning till tjänstepensionen om du blir sjuk

Grunden i Premiebefrielseförsäkring är den ekonomiska tryggheten om du inte kan arbeta under en längre tid på grund av sjukdom eller olycksfall. Premien för ditt tjänstepensionssparande fortsätter att betalas in av försäkringen efter en karenstid och i förhållande till din sjukskrivningsgrad.

I Premiebefrielseförsäkring ingår även samtalsstöd som bidrar till att minska risken för att du blir sjuk. Samtalsstöd ger dig rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach. Om du arbetar som chef eller inom HR har du även möjlighet att få stöd i din professionella yrkesroll.

Med Premiebefrielseförsäkring hos oss är det dessutom enklare att flytta pensionssparandet mellan olika försäkringsbolag. Du behöver inte fundera på om du kan eller får teckna premiebefrielseförsäkring hos ett nytt försäkringsbolag. Istället kan du fokusera på att ge sparandet bästa möjliga förutsättningar.

Samtalsstöd

 • Samtalsstöd ger dig rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom, hälsocoach eller HR-konsult när du behöver det. Det gäller oavsett om det är fråga om privata eller arbetsrelaterade frågeställningar. Det kan till exempel handla om stress, ergonomin på hemarbetsplatsen, relationsproblem, psykiska problem som ångest eller nedstämdhet, juridiska, ekonomiska eller livsstilsrelaterade frågor, alkohol-, drog- eller spelmissbruk eller konflikter på jobbet.
 • Helgfria vardagar kl. 8–18 svarar en legitimerad psykolog eller socionom som vid behov kan boka in en tid för fortsatt rådgivning med en specialist inom fem arbetsdagar. Rådgivning lämnas via telefon- eller videosamtal. Övrig tid kan du starta ditt ärende digitalt. Du blir då kontaktad via telefon eller e-post nästkommande vardag.
 • Om du arbetar som chef eller inom HR har du även möjlighet att få stöd i din professionella yrkesroll. Det kan till exempel vara rådgivning om svåra samtal, konflikter, medarbetare som är eller riskerar att bli sjuka, arbetsrätt eller lagar och regler om arbetsmiljö.

Premiebefrielse

 • Premiebefrielseförsäkring betalar premien för ditt tjänstepensionssparande om du blir sjukskriven till minst 25 procent. Efter en karenstid på tre månader betalas ersättningen ut varje månad, i förhållande till hur många procent du är sjukskriven och tills du blir frisk igen (men som längst till din avtalade pensionsålder).

Den här försäkringen köper företag åt sina medarbetare. Hör med din arbetsgivare om du har eller kan få försäkringen.

Försäkringen gäller till din avtalade pensionsålder, men som längst till och med månaden du fyller 67 år.

Den här försäkringen köper företag åt sina medarbetare. Hör med din arbetsgivare om du har eller kan få försäkringen.

Fullt arbetsför
Med fullt arbetsför menas att du kan göra ditt vanliga arbete utan några begränsningar och du inte får sjuklön från din arbetsgivare eller ersättning från Försäkringskassan. Den exakta definitionen kan skilja sig åt mellan olika avtal. Den definition som gäller för dig framgår av villkoret för din försäkring.

Karens
Karens är den tid som du inte kan arbeta och som ska gå innan ersättning från försäkringen kan betalas ut.

Förköpsinformation och villkor är samlingsdokument för alla tjänstepensionsförsäkringar.

Årtalet anger när senaste villkorsförändring genomfördes.

Förköpsinformation Tjänstepensions­­försäkring  2024 Pdf, 170.5 kB.

Villkor Tjänstepensions­­försäkring 2024 Pdf, 901.5 kB.

Vidimering Pdf, 681.3 kB.

Vill du hitta fler dokument?

På Mina sidor hittar du de dokument och den information du behöver för att använda din försäkring. Du ser hur du gör när du behöver hjälp eller vill anmäla en skada. Om du saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har du möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Köpa försäkringen

Våra försäkringar köps genom försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Premiebefrielseförsäkring

Här får du veta mer

Gäller försäkringen om jag drabbas av en utmattningsdepression?

Ja, det finns inga undantag eller begräsningar för utmattningsdepression (utbrändhet), stress eller liknande.

Hur går det till då man får rådgivning via samtalsstöd?

Rådgivning med psykolog och ergonom lämnas via telefon- eller videosamtal. Rådgivning med övriga specialistkompetenser lämnas via telefonsamtal.

Kan man använda samtalsstöd hur många gånger som helst?

Nej, samtalsstödet omfattar rådgivning upp till fem tillfällen per ärende och kalenderår. Det går bra att kombinera till exempel två samtal med psykolog, två samtal...

Läs mer

Fortsatt inbetalning till tjänstepensionen om en medarbetare blir sjuk

Premiebefrielseförsäkring ger dubbel ekonomisk trygghet om en av dina medarbetare skulle bli sjukskriven en längre tid. Medarbetarens tjänstepensionssparande kan fortsätta att växa utan att företaget behöver fortsätta att betala in premien.

 • Rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom, hälsocoach eller HR-konsult för privata eller arbetsrelaterade frågeställningar
 • Fortsatt inbetalning till tjänstepensionen om en medarbetare blir sjuk

Grunden i Premiebefrielseförsäkring är den ekonomiska tryggheten när en medarbetare inte kan arbeta under en längre tid på grund av sjukdom eller olycksfall. Försäkringen betalar då premien för ett sparande i en tjänstepension, efter en karenstid och i förhållande till sjukskrivningsgraden.

I Premiebefrielseförsäkring ingår även samtalsstöd som bidrar till att minska risken för att medarbetaren blir sjuk. Samtalsstöd gör att medarbetarna kan få rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach när de behöver det. Chefer och HR-personal har även möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll.

Med Premiebefrielseförsäkring hos oss är det dessutom enklare att flytta pensionssparandet mellan olika försäkringsbolag. Du och dina medarbetare behöver inte fundera på om medarbetaren kan eller får teckna premiebefrielseförsäkring hos ett nytt försäkringsbolag. Medarbetaren kan istället fokusera på att ge sparandet bästa möjliga förutsättningar.

Samtalsstöd

 • Samtalsstöd ger medarbetarna rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom, hälsocoach eller HR-konsult. Det gäller oavsett om det är fråga om privata eller arbetsrelaterade frågeställningar. Det kan till exempel handla om stress, ergonomin på hemarbetsplatsen, relationsproblem, psykiska problem som ångest eller nedstämdhet, juridiska, ekonomiska eller livsstilsrelaterade frågor, alkohol-, drog- eller spelmissbruk eller konflikter på jobbet.
 • Helgfria vardagar kl. 8–18 svarar en legitimerad psykolog eller socionom som vid behov kan boka in en tid för fortsatt rådgivning med en specialist inom fem arbetsdagar. Rådgivning lämnas via telefon- eller videosamtal. Övrig tid kan du starta ditt ärende digitalt. Du blir då kontaktad via telefon eller e-post nästkommande vardag.
 • Chefer och HR-personal har även möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll. Det kan till exempel vara rådgivning om svåra samtal, konflikter, medarbetare som är eller riskerar att bli sjuka, arbetsrätt eller lagar och regler om arbetsmiljö.

Premiebefrielse

 • Premiebefrielseförsäkring betalar premien för medarbetarens tjänstepensionssparande om hen blir sjukskriven till minst 25 procent. Efter en karenstid på tre månader betalas ersättningen ut varje månad, i förhållande till hur många procent medarbetaren är sjukskriven och tills medarbetaren blir frisk igen (men som längst till den avtalade pensionsåldern).

Företaget kan köpa försäkringen till medarbetare som:

 • är 16―61 år gammal
 • är bosatta och folkbokförda i Sverige
 • har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige
 • är fullt arbetsföra.

Försäkringen kan tecknas senast på medarbetarens 62-årsdag.

Försäkringen gäller till medarbetarens avtalade pensionsålder, men som längst till och med månaden hen fyller 67 år.

Du köper våra försäkringar genom en försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Ta kontakt med din försäkringsförmedlare eller någon av våra partners när du vill bli kund, få en offert eller köpa försäkring av oss.

Om du inte redan har en förmedlare kan du hitta en på sfm.se, hemsidan för Svenska försäkringsförmedlares förening.

Fullt arbetsför

Med fullt arbetsför menas att du kan göra ditt vanliga arbete utan några begränsningar och du inte får sjuklön från din arbetsgivare eller ersättning från Försäkringskassan. Den exakta definitionen kan skilja sig åt mellan olika avtal. Den definition som gäller för dig framgår av villkoret för din försäkring.

Karens

Karens är den tid som du inte kan arbeta och som ska gå innan ersättning från försäkringen kan betalas ut.

Förköpsinformation och villkor är samlingsdokument för alla tjänstepensionsförsäkringar.

Årtalet anger när senaste villkorsförändring genomfördes.

Förköpsinformation Tjänstepensions­­försäkring 2024 Pdf, 170.5 kB.

Villkor Tjänstepensions­­försäkring  2024 Pdf, 901.5 kB.

Vill du hitta fler dokument?

Försäkrade hittar de dokument och den information de behöver för att använda sina försäkringar på Mina sidor.

Den som saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Jag vill köpa den här försäkringen till mina medarbetare

Du köper våra försäkringar genom en försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Ta kontakt med din förmedlare eller någon av våra partners när du vill bli kund, få en offert eller köpa försäkring av oss.

Vår app

Försäkringar i mobilen

Alla försäkrade kan se sina försäkringar och hantera försäkringsärenden i vår app.

Premiebefrielseförsäkring

Här får du veta mer

Finns det någon begräsning i hur många gånger en medarbetare kan använda samtalsstödet och till exempel få prata med en psykolog?

Ja, samtalsstödet omfattar rådgivning upp till fem tillfällen per ärende och kalenderår. Det går bra att kombinera till exempel två samtal med psykolog, två samtal...

Läs mer
Gäller försäkringen också om en medarbetare drabbas av en utmattningsdepression?

Ja, det finns inga undantag eller begräsningar för utmattningsdepression (utbrändhet), stress eller liknande.

Gäller premiebefrielsen oavsett hur hög premien till medarbetarens tjänstepension är?

Nej, det högsta beloppet som premiebefrielseförsäkringen ersätter är 15 prisbasbelopp per år .

Hjälpte den här sidan dig?