Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Finansiell information

Våra siffror – din trygghet

Som försäkringsbolag ska vi ha tillräcklig finansiell styrka för att kunna stå för våra åtaganden mot dig som har en försäkring hos oss eller som samarbetar med oss. Här visar vi de viktigaste nyckeltalen för vår finansiella ställning och ger dig möjlighet till fördjupad information i våra finansiella rapporter.

Nyckeltal

Uppgifter per 2023-09-30


Premieinkomst senaste 12 mån

2 423 miljoner kronor

Kapitalbas

844 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

524 miljoner kronor

Solvenskvot

161 %


Kreditrating

Euro Accident Livförsäkring AB tilldelades en Financial Strength Rating (FSR) om ”A− Excellent” och en Long-Term Issuer Credit Rating (ICR) om ”a− Excellent” av AM Best den 21 april 2023. Utsikterna för ratingarna är stabila. Besök ambest.com för senaste Best's Credit Rating.

Hjälpte den här sidan dig?