Finansiell information

Våra siffror – din trygghet

Som försäkringsbolag ska vi ha tillräcklig finansiell styrka för att kunna stå för våra åtaganden mot dig som har en försäkring hos oss eller som samarbetar med oss. Här visar vi de viktigaste nyckeltalen för vår finansiella ställning och ger dig möjlighet till fördjupad information i våra finansiella rapporter.

Nyckeltal

Uppgifter per 2022-06-30


Premieinkomst senaste 12 mån

2045 miljoner kronor

Kapitalbas

953 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

439 miljoner kronor

Solvenskvot

217 %


Kreditrating

Euro Accident Livförsäkring AB tilldelades en Financial Strength Rating (FSR) om ”A− Excellent” och en Long-Term Issuer Credit Rating (ICR) om ”a− Excellent” av AM Best den 4 april 2022. Utsikterna för ratingarna är stabila. Besök ambest.com för senaste Best's Credit Rating.