Finansiell information

Våra siffror – din trygghet

Som försäkringsbolag ska vi ha tillräcklig finansiell styrka för att kunna stå för våra åtaganden mot dig som har en försäkring hos oss eller som samarbetar med oss. Här visar vi de viktigaste nyckeltalen för vår finansiella ställning och ger dig möjlighet till fördjupad information i våra finansiella rapporter.

Nyckeltal

Uppgifter per 2020-12-31


Premievolym

1 526 miljoner kronor

Kapitalbas

657 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

424 miljoner kronor

Solvenskvot

155 %


Premieutveckling

Premievolym

Ägare

En ägargrupp arrangerad av det svenska investeringsföretaget Impilo AB äger EAL Insurance AB som i sin tur äger Euro Accident Livförsäkring AB.

Fokuset för Impilos investeringar är nordiska företag verksamma inom läkemedel, medicinsk teknik, vårdtjänster och andra hälsorelaterade verksamheter.

Euro Accident och Impilo har en gemensam grund i vår långsiktiga strävan efter att kunna bidra till en bättre värld genom att skapa förutsättningar för människor att kunna leva ett hälsosamt och hållbart liv. Impilo betyder för övrigt hälsa på de afrikanska språken zulu och xhosa.

Läs gärna mer på impilo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster