Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Individuell försäkring

Livförsäkring

Trygghet för dina nära och kära

Med vår Livförsäkring kan du se till att dina närmaste får ett skattefritt engångsbelopp när du dör.

  • Ersättning när du dör
  • Utbetalas som ett engångsbelopp
  • Samma ersättningsbelopp belopp oavsett din ålder
  • Du kan bestämma vem som ska få pengarna

Det kan vara svårt att prata om döden – eller till och med att tänka på den. Men vi vet att den kommer och ibland tidigare än vi tänkt oss.

Även om det tar emot att tänka på de lite tyngre frågorna i livet tycker vi att det är viktigt att de som lever kvar åtminstone inte ska behöva oroa sig för pengar den närmaste tiden efter en närståendes död.

Med vår livförsäkring kan du ge dina nära en ekonomisk ersättning om och när du dör.

Livförsäkring

  • Ett engångsbelopp som betalas ut till den eller de som är förmånstagare till försäkringen när du dör. Om försäkringen gäller på en annan persons liv än försäkringstagarens eget, sker utbetalning vid dödsfall till försäkringstagaren.
  • Om försäkringen gäller för dig själv är förmånstagare i första hand din maka, make, registrerade partner eller sambo.
  • Du som försäkringstagare kan ändra vem eller vilka som ska vara förmånstagare och i vilken ordning, genom att skriva under och skicka in ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande till Euro Accident.

 

Ersättningen från försäkringen är skattefri.

Du kan köpa försäkringen om du:

  • är mellan 20 och 64 år
  • är bosatt och folkbokförd i Sverige
  • har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige.

Du kan köpa försäkringen fram till den dag du fyller 64 år.

Din försäkring kan gälla tills du är 65 eller 90 år. I ditt försäkringsbesked kan du läsa vad som gäller för din försäkring.

Om du dör anmäler en anhörig dödsfallet till Euro Accident på en särskild blankett för försäkringen.

efterlevandeguiden.se finns mer information om vad en nära anhörig kan behöva tänka på vid ett dödsfall.

Förmånstagare

Den person som, via ett förmånstagarförordnande i försäkringsvillkoret eller genom ett särskilt förmånstagarförordnande, får utbetalning av försäkringsbeloppet från en försäkring vid den försäkrades dödsfall.

Om försäkringen gäller på försäkringstagarens eget liv, bör försäkringstagaren förordna förmånstagare. Utbetalning vid dödsfall sker då till denne. Om försäkringen gäller på en annan persons liv än försäkringstagarens eget, sker utbetalning vid dödsfall till försäkringstagaren.

Förmånstagarförordnande

Ett förmånstagarförordnande för en försäkring anger vem eller vilka som ska få pengar utbetalda från försäkringen när den som är försäkrad dör och också i vilken turordning. Om försäkringen gäller på en annan persons liv än försäkringstagarens eget anger ett förmånstagarförordnande vem som får förfoganderätt över försäkringen i händelse av försäkringstagarens dödsfall.

Förordnandet framgår av försäkringens villkor men det kan ändras genom ett skriftligt meddelande till Euro Accident om att annan eller andra personer ska få pengarna eller i annan turordning. Det brukar kallas ett särskilt förmånstagarförordnande.

Ett förmånstagarförordnande kan inte hävas eller ändras genom ett testamente.

Försäkrad

Den person på vars liv eller hälsa en försäkring gäller.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet för en försäkring är den högsta ersättning som kan betalas ut från en försäkring.

Försäkringstagare

Försäkringstagare är den som ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren. Överlåts försäkringen till en annan person betraktas denna person därefter som försäkringstagare

Vill du hitta fler dokument?

På Mina sidor hittar du de dokument och den information du behöver för att använda din försäkring. Du ser hur du gör när du behöver hjälp eller vill anmäla en skada. Om du saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har du möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Köpa försäkringen

Våra försäkringar köps genom försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Livförsäkring Individuell

Här får du veta mer

Hur stor summa betalas ut om man dör?

Det beror på vilket försäkringsbelopp din livförsäkring tecknas på.

Kan man ändra vem som ska få pengarna?

Ja, du som försäkringstagare kan ändra vem eller vilka som ska vara förmånstagare och i vilken ordning, genom att skriva under och skicka in ett så kallat särskilt...

Läs mer
Vem är förmånstagare?

Om försäkringen gäller för dig själv är förmånstagare i första hand din maka, make, registrerade partner eller sambo.

Hjälpte den här sidan dig?