Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Kan man ändra vem som ska få pengarna?

Ja, du som försäkringstagare kan ändra vem eller vilka som ska vara förmånstagare och i vilken ordning, genom att skriva under och skicka in ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande till Euro Accident.