Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator
Förälder och barn står utomhus i en trappa och ler mot varandra

Tjänstepensions­försäkring

Efterlevande­­­pensions­­försäkring

Trygghet för dina nära och kära om du skulle dö

Om du kompletterar din Sjukförsäkring PlanSjuk med vår Efterlevandepension kan du se till att dina närmaste får ett fast belopp varje månad i minst fem år om du skulle dö under försäkringstiden.

 • Ersättning om du dör under försäkringstiden
 • Utbetalas varje månad under minst fem år
 • Kompletterar den allmänna omställnings- och barnpensionen

Det kan vara svårt att prata om döden – eller till och med att tänka på den. Men vi vet att den kommer och ibland tidigare än vi tänkt oss.

Även om det tar emot att tänka på de lite tyngre frågorna i livet tycker vi att det är viktigt att de som lever kvar åtminstone inte ska behöva oroa sig för pengar den närmaste tiden efter en närståendes dödsfall.

Vår Efterlevandepension kan ge dina nära en ekonomisk ersättning om och när du dör.

Efterlevandepension

 • Ett månadsbelopp som betalas ut till den eller de som är förmånstagare till försäkringen om du dör.
 • Beloppet betalas ut varje månad i 5 till 20 år.
 • Förmånstagare är i första hand din maka, make, registrerade partner eller sambo.
 • Du kan ändra vem eller vilka som ska vara förmånstagare och i vilken ordning, genom att kontakta din förmedlare som hjälper dig att skriva ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande till Euro Accident.

Familjeoption

 • Om du inte hade familj när du kom in i Sjukförsäkring PlanSjuk finns en familjeoption. Om du är fullt arbetsför innebär den att du utan hälsoprövning har möjlighet att lägga till Efterlevandepension inom ett år från det att du gift dig, blivit sambo, ingått partnerskap eller fått barn.

Kontakta din förmedlare för att utnyttja din familjeoption.

Ersättningen från försäkringen är skattefri.

Den här försäkringen köper företag åt sina medarbetare. Hör med din arbetsgivare om du har eller kan få försäkringen.

Försäkringen gäller till din avtalade pensionsålder, men som längst till och med månaden du fyller 67 år.

Den här försäkringen köper företag åt sina medarbetare. Hör med din arbetsgivare om du har eller kan få försäkringen.

Om du dör anmäler en anhörig dödsfallet till Euro Accident på en särskild blankett för försäkringen.

efterlevandeguiden.se finns mer information om vad en nära anhörig kan behöva tänka på vid ett dödsfall.

Fullt arbetsför

Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan begränsningar och att du inte får sjuklön från din arbetsgivare eller sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av att du inte kan arbeta som tidigare från Försäkringskassan i Sverige eller dess motsvarighet i Norden.

Förköpsinformation och villkor är samlingsdokument för alla tjänstepensionsförsäkringar.

Årtalet anger när senaste villkorsförändring genomfördes.

Förköpsinformation Tjänstepension 2024 Pdf, 170.5 kB.

Villkor Tjänstepension 2024 Pdf, 901.5 kB.

Skadeanmälan livförsäkring, pdf Pdf, 783.5 kB.

Skadeanmälan livförsäkring, digital med BankID

Vill du hitta fler dokument?

På Mina sidor hittar du de dokument och den information du behöver för att använda din försäkring. Du ser hur du gör när du behöver hjälp eller vill anmäla en skada. Om du saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har du möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Köpa försäkringen

Våra försäkringar köps genom försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Efterlevandepension

Här får du veta mer

Kan efterlevandepensionen göras till förmånstagarens enskilda egendom?

Ja, ett förmånstagarförordnande kan förenas med villkor om att belopp som tillfaller förmånstagaren ska vara förmånstagarens enskilda egendom.

Kan mina barn vara förmånstagare?

Ja, om maka, make, registrerade partner eller sambo saknas betalas beloppet ut till dina barn. Om det finns flera barn delar de lika på beloppet...

Läs mer
Vilka kan vara förmånstagare?

Det är Inkomstskattelagen som styr det. De här personerna kan du sätta in som förmånstagare: Maka/make Registrerad partner Sambo Arvsberättigade barn i första led...

Läs mer

Trygghet för medarbetarens nära och kära om hen skulle dö

En medarbetare som har Sjukförsäkring PlanSjuk kan komplettera med vår Efterlevandepension för att ge sina anhöriga ett ekonomiskt skydd om hen skulle dö under försäkringstiden. De närmaste får då ett fast belopp utbetalt varje månad i minst fem år som ersättning.

 • Ersättning om medarbetaren dör under försäkringstiden
 • Utbetalas varje månad under minst fem år
 • Kompletterar den allmänna omställnings- och barnpensionen

Det kan vara svårt att prata om döden – eller till och med att tänka på den. Men vi vet att den kommer och ibland tidigare än vi tänkt oss.

Även om det tar emot att tänka på de lite tyngre frågorna i livet tycker vi att det är viktigt att de som lever kvar åtminstone inte ska behöva oroa sig för pengar den närmaste tiden efter en närståendes dödsfall.

Med vår Efterlevandepension kan dina medarbetare ge sina nära en ekonomisk ersättning om och när hen dör.

Efterlevandepension

 • Ett månadsbelopp som betalas ut till den eller de som är förmånstagare till försäkringen om medarbetaren dör.
 • Beloppet betalas ut varje månad i 5 till 20 år.
 • Förmånstagare är i första hand medarbetarens maka, make, registrerade partner eller sambo.
 • Medarbetaren kan ändra vem eller vilka som ska vara förmånstagare och i vilken ordning, genom att kontakta sin förmedlare som hjälper hen att skriva ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande till Euro Accident.

Familjeoption

 • Om medarbetaren inte hade familj när hen kom in i Sjukförsäkring PlanSjuk finns en familjeoption. Om medarbetaren är fullt arbetsför innebär den att hen utan hälsoprövning har möjlighet att lägga till Efterlevandepension inom ett år från det att hen gift sig, blivit sambo, ingått partnerskap eller fått barn.

Medarbetare kontaktar sin förmedlare för att utnyttja sin familjeoption.

Ersättningen från försäkringen är skattefri.

Företaget kan köpa försäkringen för medarbetare som:

 • är 16―61 år gamla
 • är bosatta och folkbokförda i Sverige
 • har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige
 • är fullt arbetsföra.

Försäkringen kan tecknas senast på medarbetarens 62-årsdag.

Försäkringen gäller till medarbetarens avtalade pensionsålder, men som längst till och med månaden hen fyller 67 år.

Du köper våra försäkringar genom en försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Ta kontakt med din försäkringsförmedlare eller någon av våra partners när du vill bli kund, få en offert eller köpa försäkring av oss.

Om du inte redan har en förmedlare kan du hitta en på sfm.se, hemsidan för Svenska försäkringsförmedlares förening.

Om medarbetaren dör anmäler en anhörig dödsfallet till Euro Accident på en särskild blankett för försäkringen.

efterlevandeguiden.se finns mer information om vad en nära anhörig kan behöva tänka på vid ett dödsfall.

Fullt arbetsför

Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan begränsningar och att du inte får sjuklön från din arbetsgivare eller sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av att du inte kan arbeta som tidigare från Försäkringskassan i Sverige eller dess motsvarighet i Norden.

Förköpsinformation och villkor är samlingsdokument för alla tjänstepensionsförsäkringar.

Årtalet anger när senaste villkorsförändring genomfördes.

Förköpsinformation Tjänstepension 2024 Pdf, 170.5 kB.

Villkor Tjänstepension 2024 Pdf, 901.5 kB.

Vill du hitta fler dokument?

Försäkrade hittar de dokument och den information de behöver för att använda sina försäkringar på Mina sidor.

Den som saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Jag vill köpa den här försäkringen till mina medarbetare

Du köper våra försäkringar genom en försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Ta kontakt med din förmedlare eller någon av våra partners när du vill bli kund, få en offert eller köpa försäkring av oss.

Vår app

Försäkringar i mobilen

Alla försäkrade kan se sina försäkringar och hantera försäkringsärenden i vår app.

Efterlevandepension

Här får du veta mer

Kan efterlevandepensionen göras till förmånstagarens enskilda egendom?

Ja, ett förmånstagarförordnande kan förenas med villkor om att belopp som tillfaller förmånstagaren ska vara förmånstagarens enskilda egendom.

Vilka kan vara förmånstagare?

Det är Inkomstskattelagen som styr det. De här personerna kan du sätta in som förmånstagare: Maka/make Registrerad partner Sambo Arvsberättigade barn i första led...

Läs mer
Hjälpte den här sidan dig?