Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Vilka kan vara förmånstagare?

Det är Inkomstskattelagen som styr det. De här personerna kan du sätta in som förmånstagare:

  • Maka/make
  • Registrerad partner
  • Sambo
  • Arvsberättigade barn i första led
  • Styvbarn
  • Fosterbarn
  • Tidigare maka/make
  • Tidigare registrerad partner
  • Tidigare sambo