Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gruppförsäkring

Liv­försäkring med barn­skydd

Trygghet för dina nära och kära

Med vår Livförsäkring med barnskydd kan du se till att dina närmaste får ett skattefritt engångsbelopp om du dör. Om ditt barn skulle dö betalas ett belopp ut till barnets dödsbo.

 • Ersättning om du dör
 • Utbetalas som ett engångsbelopp
 • Du kan bestämma vem som ska få pengarna
 • Extra skydd för föräldrar om ett barn dör

Det kan vara svårt att prata om döden − eller till och med att tänka på den. Men vi vet att den kommer och ibland tidigare än vi tänkt oss.

Även om det tar emot att tänka på de lite tyngre frågorna i livet tycker vi att det är viktigt att de som lever kvar åtminstone inte ska behöva oroa sig för pengar den närmaste tiden efter en närståendes död.

Vår Livförsäkring med barnskydd kan ge dina nära en ekonomisk ersättning om och när du dör. Dessutom ingår ett extra skydd om det värsta skulle hända och ditt barn dör.

Livförsäkring

 • Ett engångsbelopp som betalas ut till den eller de som är förmånstagare till försäkringen om du dör.
 • Förmånstagare är i första hand din maka, make, registrerade partner eller sambo.
 • Du kan ändra vem eller vilka som ska vara förmånstagare och i vilken ordning, genom att skriva under och skicka in ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande till Euro Accident.

Barnskydd

 • Ett engångsbelopp på ett prisbasbelopp som betalas ut till barnets dödsbo, om ditt eller din makes, makas, registrerade partners eller sambos arvsberättigade barn skulle dö innan utgången av den månad då barnet fyller 18 år.

   Ersättningen från försäkringen är skattefri.

Frivillig gruppförsäkring

Frivillig gruppförsäkring kan tecknas av person som:

 • fyllt 16 år men inte 65 år och
 • är stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige och
 • är berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa.

Obligatorisk gruppförsäkring

Avtal om obligatorisk gruppförsäkring kan ingås av svenska företag, föreningar, förbund eller motsvarande utländska organisationer som har ett fast etableringsställe i Sverige.

Person kan anslutas till obligatorisk gruppförsäkring under förutsättning att denne:

 • fyllt 16 år men inte 65 år och
 • är stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige eller har sin huvudsakliga sysselsättning i Sverige men är stadigvarande bosatt i annat nordiskt land och
 • är berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa eller dess motsvarighet inom Norden.

Du som ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident har också möjlighet att köpa försäkring till din make, maka, sambo eller registrerade partner.

Försäkringen gäller till och med utgången av den månad du fyller 67 år eller tills du av annan anledning inte längre ingår i gruppavtalet.

Om du dör anmäler en anhörig dödsfallet till Euro Accident på en särskild blankett för försäkringen.

efterlevandeguiden.se finns mer information om vad en nära anhörig kan behöva tänka på vid ett dödsfall.

Förmånstagare

Förmånstagare är en person eller de personer som får pengar utbetalda från en försäkring när den som är försäkrad dör. I vissa försäkringar finns det begränsningar för vem som kan vara förmånstagare utifrån skattelagstiftningen. I andra försäkringar kan vem som helst vara förmånstagare. Ett förmånstagarförordnande kan inte hävas eller ändras genom ett testamente.

Förmånstagarförordnande

Ett förmånstagarförordnande för en försäkring anger vem eller vilka och som ska få pengar utbetalda från försäkringen när den som är försäkrad dör och också i vilken turordning. Förordnandet framgår av försäkringens villkor men det kan ändras genom ett skriftligt meddelande till Euro Accident om att annan eller andra personer ska få pengarna eller i annan turordning. Det brukar kallas ett särskilt förmånstagarförordnande.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet för en försäkring är den högsta ersättning som kan betalas ut från en försäkring. Den ersättning som betalas ut kan de facto bli mindre med hänsyn till sjukskrivningsgrad, invaliditetsgrad och åldersreduktion.

Gruppavtal

Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident (försäkringsgivaren) och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare, om försäkring för gruppens medlemmar. Det är till exempel i gruppavtalet det står vilka försäkringar som gruppens medlemmar har eller kan välja.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett belopp som räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår.

Förköpsinformation och villkor är samlingsdokument för alla gruppförsäkringar.
Årtalet anger när senaste villkorsförändring genomfördes.

Förköpsinformation Gruppförsäkring 2024-1 Pdf, 248.4 kB.

Villkor Gruppförsäkring 2024-1 Pdf, 1.1 MB.

Skadeanmälan livförsäkring, pdf Pdf, 768 kB.

Skadeanmälan livförsäkring, digital med BankID

Vill du hitta fler dokument?

På Mina sidor hittar du de dokument och den information du behöver för att använda din försäkring. Du ser hur du gör när du behöver hjälp eller vill anmäla en skada. Om du saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har du möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Köpa försäkringen

Våra försäkringar köps genom försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Livförsäkring med barnskydd

Här får du veta mer

Hur länge räknas man som barn?

Individer räknas som barn till och med den månad som barnet fyller 18 år.

Kan man ändra vem som ska få pengarna?

Ja, du kan ändra vem eller vilka som ska vara förmånstagare och i vilken ordning, genom att skriva under och skicka in ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande...

Läs mer
Vem är förmånstagare?

Förmånstagare är i första hand din maka, make, registrerade partner eller sambo.

Hjälpte den här sidan dig?